Biobränslen – dagens tulipanaros?

För att komma från koldioxidutsläpp vid användning inom fordonsindustrin behövs mer el, skriver Tomas Thorvaldsson, pensionerad professor i fysik.

ANNONS
|

Svar till Réka Tolnai och Angeline Eriksson, CUF, 14/12.

I insändaren 14 december av Réka Tolnai och Angeline Eriksson, Centerpartiets ungdomsförbund, hävdar man att man kan få både lägre bränslepriser och lägre klimatavtryck genom att öka andelen biobränsle och dessutom göra den skattebefriad. Och det är klart, skattebefrielse innebär ju lägre pris på fordonsbränslet, men det kostar 7 miljarder kronor i sänkt skatt för att minska bränslepriset 40 öre vid pump. Ska man få in samma skatteintäkt någon annanstans så får någon annan betala detta. Vem då? Tycker man att man inte behöver denna skatteintäkt måste man dra ner någonstans. Var då?

ANNONS

Vad gäller klimatavtryck så blir koldioxidbelastningen inte mindre bara för att man kallar det bio när man eldar upp det som fordonsbränsle. Kolcykeln är förvisso kortare när man använder skog som råvara jämfört med fossila bränslen men koldioxiden försvinner inte vid förbränning och det tas inte heller upp särskilt snabbt av skogen. Det krävs ungefär en människas livstid för att binda kolet igen under förutsättning att man faktiskt återplanterar skogen.

Det är också lätt att missa mängden skogsråvara som behövs för att fylla landets bränslebehov. Det räcker inte att ta några pinnar och granruskor som blivit över och tro att något hokuspokus förvandlar det till mängder av biodrivmedel. Diverse energi- och kemikaliekrävande processer krävs för att krama ur det energiinnehåll som finns. Det går åt många pinnar för att det ska bli lite fordonsbränsle.

Vår skog ska räcka till mycket: värna naturvärden, biologisk mångfald, vara kolsänka, bistå med råvara till vår framgångsrika skogsindustri och de industrier som bygger på detta och så vidare. Skogsbruket ska också drivas hållbart. Skogen ska inte eldas upp i våra bilar.

Livet är komplicerat. För att komma från koldioxidutsläpp vid användning inom fordonsindustrin behövs mer el. Mycket mer fossilfri el.

Tomas Thorvaldsson, pensionerad professor i fysik

ANNONS

LÄS MER:Regeringen monterar ner klimatpolitiken

LÄS MER:Sänker reduktionsplikten verkligen utsläppen?

LÄS MER:Det går att sänka bränslepriserna utan att sänka planeten

ANNONS