Tomas Thorvaldsson.
Tomas Thorvaldsson. Bild: Privat

Sänker reduktionsplikten verkligen utsläppen?

Sanningshalten i detta beror på tidsperspektivet och den så kallade kolcykeln, skriver Tomas Thorvaldsson, pensionerad professor i fysik.

ANNONS

Det hörs upprörda röster när reduktionsplikten ska minska. Hela vår sänkning av koldioxidutsläpp i våra klimatambitioner sägs vara i fara. Men stämmer det verkligen?

Vid förbränning som fordonsbränsle blir koldioxidutsläppen ungefär lika vare sig det är fossila bränslen eller biobränslen. Koldioxidutsläppen beror inte på om det är det ena eller andra bränsleslaget. Man kan alltså inte minska koldioxidutsläppen vid förbränning. Att man säger att biobränslen är bättre klimatmässigt beror på att man anser att de är förnybara och därför inte ökar mängden koldioxid i atmosfären vid förbränning.

Sanningshalten i detta beror på tidsperspektivet och den så kallade kolcykeln. Fossila bränslen bildas under årmiljoner och tar följaktligen mycket lång tid att återbildas efter förbränning. Det ökar alltså miljöpåverkan. Biobränslen från skogsråvara tar 60-80 år att återbilda och för den kortare tidsperiod på 10-30 år som vi har våra miljömål på så ökar miljöpåverkan. Kommer biobränslet från palmolja eller dess restprodukter är det direkt miljöskadligt med stora koldioxidutsläpp och skövling av regnskogar med minskning av biologisk mångfald som följd.

ANNONS

Om man använder energirika grödor som majs, säd, soja eller sockerrör är kolcykeln mycket kortare, högst ett år. Detta är ur synpunkten koldioxidutsläpp fördelaktigt under förutsättning att det odlas och utvinns på ett hållbart sätt. Då ökar inte koldioxidutsläppen, men de minskar inte heller. Sedan får man inte ha några betänkligheter på att använda grödor som kan bli mat. Något tveksamt med tanke på den svält som finns i världen och hur utsatt vår livsmedelsproduktion är.

Summan av allt detta är att inblandning av biobränslen i fordonsbränslet minskar inte koldioxidutsläpp vid förbränning. Däremot kan det minska ökningstakten av koldioxidutsläpp. Men då kan vi råka ut för andra problem enligt ovan. Livet är komplicerat.

Vägen ut är elektrifiering. Framställ mer fossilfri el!

Tomas Thorvaldsson, pensionerad professor i fysik

LÄS MER:Vad gör vi när elen inte räcker till?

LÄS MER:Se möjligheterna – allt är inte nattsvart

LÄS MER:Reduktionspliktens dilemma

ANNONS