Christofer Bergenblock, Centerpartiet.
Christofer Bergenblock, Centerpartiet. Bild: Roger Larsson

Regeringen monterar ner klimatpolitiken

I stället för att ta på sig ledartröjan låter regeringen andra ta ansvar för vår tids stora ödesfråga, skriver Christoffer Bergenblock, Centerpartiet.

ANNONS

Sedan den nya regeringen tillträdde har vi kunnat följa hur klimatpolitiken monteras ner steg för steg. Den nya miljö- och klimatministern har fått använda sig av orwellskt nyspråk när hon gång på gång påstår att Sverige står fast vid Parisavtalet, men samtidigt lägger fram en politik i rakt motsatt riktning.

Ett av Sveriges viktigaste bidrag till att minska utsläppen av växthusgaser har varit reduktionsplikten på bensin och diesel. Den har regeringen beslutat att minimera från och med 2024, vilket kommer öka Sveriges klimatutsläpp med sex miljoner ton koldioxid.

Regeringen har även beslutat att omgående (!) skrota det svenska bonussystemet för miljöbilar som varit en viktig del i omställningen mot en fossilfri fordonspark. Konsekvensen blir tyvärr att färre personer kommer att välja en miljöbil trots klimatläget.

ANNONS

Samtidigt skrotar man det förslag till nytt reseavdrag som skulle baseras på avstånd istället för färdsätt och som samtliga regeringspartier har stått bakom. Det nya systemet skulle göra det betydligt mer gynnsamt för boende på lands- och glesbygd samtidigt som det skulle bli mer gynnsamt för den som åker kollektivt jämfört med idag, men så blev det alltså inte.

Det regeringen istället ser som lösningen och svaret på alla klimatfrågor är utbyggd kärnkraft. Regeringen planerar att lägga enorma summor pengar på statliga kreditgarantier för kärnkraften samtidigt som man försämrar villkoren för vindkraften. Det är ingen smart politik att försvåra den pågående utbyggnaden av svensk elförsörjning i hopp om att ny kärnkraft ska etablera sig i en oviss framtid.

Visst menar regeringen att det ska jobbas med klimatet även i fortsättningen, men det ska huvudsakligen göras av någon annan, någon annanstans, någon annan gång. När Sverige borde ta på sig ledartröjan i klimatarbetet, gå före och visa vägen framåt, så väljer regeringen att falla bak i ledet, dra ner på takten och låta andra ta ansvaret för vår tids stora ödesfråga.

Christofer Bergenblock (C)

Riksdagsledamot, Halland

LÄS MER:Vilken välfärd förtjänar våra barn?

LÄS MER:Reduktionspliktens dilemma

LÄS MER:Kungsbackas politiker måste lyssna på personalen

ANNONS