Kungsbackafjorden har sämst bottenmiljö i Halland: “Kan bli helt fördärvad”

Bottenfaunan i Kungsbackafjorden är i riktigt dåligt skick. Görs inget är risken stor att problemet förvärras ytterligare. Men det finns förslag på åtgärder.
– Det kan komma att kosta väldigt mycket pengar, men det borde miljön vara värd, säger miljökonsult Peter Göransson som gjort flera studier om fjorden.

ANNONS

”Den mänskliga påverkan är omfattande och miljöåtgärderna otillräckliga.” Så beskriver länsstyrelsen situationen för havet längs den halländska kusten i en rapport från december 2021. Sämst resultat i mätningarna vad det gäller bottenstatus får Kungsbackafjorden. Och problemet är inte nytt. Miljökonsult Peter Göransson har utfört ett flertal uppdrag för Kungsbacka kommun och har jobbat med fjorden sedan tidigt 90-tal.

– Jag har studerat fjorden sedan 1993, och det här är ett problem som vuxit under lång tid. Egentligen borde Kungsbackafjorden inte ha de här problemen då den är öppen och har ett bra inflöde av vatten. Men de inre delarna av fjorden och framför allt på den västra sidan, där är botten i riktigt dåligt skick, säger han.

ANNONS

”Väldigt dålig status”

Många år med hög tillförsel av näringsämnen som kväve och fosfor har skapat algblomningar och ansamlingar av växtmaterial på bottnarna. Problemet som uppstår är att det med tiden blivit för syrefattigt för att växterna ska brytas ned ordentligt.

– Det är inte allra längst in, utan börjar där det råder ett djup på ungefär sex-sju meter och en bit ut. Där är det väldigt dålig status på botten, förklarar Peter Göransson.

LÄS MER:Polisförbundet larmar – varannan polis har utsatts för hot och våld

Den höga tillförseln av näringsämnen kan härledas till flera källor. Dels kommer en del med åarna. Anders Lund, samhällsplanerare på kommunen förklarar:

– Det är inte lätt att peka ut en enda orsak eller källa. Men både Rolfsån och Kungsbackaån för med sig en hel del näringsämnen varav mycket tillförs åarna uppströms. Rolfsån har bra och friskt vatten i början där den rinner ut från Lygnern. Sedan är det stor tillförsel av näringsämnen från sjöns utlopp till den rinner ut i fjorden. Så det är i stor utsträckning åns omgivande marker som för med sig näringen, där jordbruksmark till exempel tillför kväve och fosfor.

På frågan om det görs något för att vända den negativa trenden blir svaret att det finns åtgärdsprogram, men att ansvaret ligger hos många parter.

ANNONS

LÄS MER:Kungsbacka har två vägar med fartkameror – så många fastnar på bild

– Kommunen har såklart ett ansvar, bland annat för dagvatten från hårda ytor som gator och vägar. Miljö- och hälsoskydd kan ställa krav genom tillsyn, men samtidigt kan vi inte gå in och styra markanvändningen hur mycket som helst.

Hög koncentration av näringsämnen

Samtidigt släpps det ut vatten från reningsverket i fjorden. Där ser Peter Göransson en lösning som förvisso inte blir billig, men som skulle kunna avhjälpa problemet.

– Man borde kosta på fjorden en ledning från reningsverket som för avloppsvattnet längre ut till djupare vatten. Det är inte i huvudsak gifter vi pratar om, utan en för hög koncentration av näringsämnen. Där ute skulle de rentav kunna göra nytta. En sådan lösning skulle komma att kosta väldigt mycket pengar, men det borde miljön vara värd. Risken är annars att fjorden blir ännu mer fördärvad när den egentligen skulle kunna vara ett riktigt paradis.

Även hårt yrkesfiske bidrar

Ytterligare en bidragande orsak till att ekosystemet i fjorden hamnat i ett krisläge är enligt Sportfiskeförbundet de senaste decenniernas allt för hårda yrkesfiske i Kattegatt.

– Våra gemensamma fiskebestånd är en av Europas sämst förvaltade resurser. Det finns ingen torsk kvar, och här pratar vi om en så kallad top down-effekt. När rovfisken försvinner så blir det alldeles för stark tillväxt på småfisk som i sin tur äter upp de smådjur som håller efter alger och växtligheter, förklarar Markus Lundgren som är regionchef på förbundet.

ANNONS

LÄS MER:Sökes: Får till nya parkområdet: ”Är ju naturliga gräsklippare”

Ur Sportfiskeförbundets perspektiv är det yrkesfisket som av olika skäl behöver regleras annorlunda, men det hela hänger ihop och påverkar från flera håll.

– Den fisk som finns kvar i fjorden i dag är makrill och havsöring. Torsk har man knappt kunnat få sedan 80-talet. Men gränserna för vad som anses normalt flyttas ju hela tiden. Vi fiskar i dag i många fall bara några få procent av vad vi gjorde för 30–50 år sedan. Svensk och europeisk fiskeriförvaltning är ett kapitalt misslyckande och en förvaltningsmässig skandal. Alla har gjort för lite, säger Markus Lundgren.

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS