Kvinna och man framför ett hus.
Marthe Viberg och Ludwig Hallgren hör till den grupp Åsabor som vill stoppa planerna på femvåningshus i kommundelen. De åkte in till stadshuset och lämnade in sitt överklagande på plats. Bild: Mats H Ljungqvist

De vill stoppa höghusplaner i Åsa: ”Passar inte alls in”

En grupp Åsabor går samman för att stoppa planerna på två femvåningshus mitt i centrum. De har överklagat detaljplanen och vill ha dialog om hur höga hus den lilla centralorten tål.
– Detta passar inte in alls, säger de.

ANNONS
|

Utbyggnaden av Åsa har diskuterats i nästan två decennier. I slutet av 2015 klubbades ett planprogram, där centralorten både skulle förtätas och byggas ut med bättre vägar och cykelbanor. Nu är den första detaljplanen klar, där 44 nya bostäder ska byggas i centrum, och en ny cykel- och gångväg ska förbinda stranden, centrum och pendelstationen i Kläppa.

Men fullmäktiges beslut om detaljplanen har nu överklagats. Bakom överklagandet finns ett antal Åsabor som gått samman för att stoppa det de menar är en för hård exploatering av stadskärnan. Framför allt reagerar de på planerna på två höghus, med fem våningar, nästan mitt i centrum.

ANNONS

LÄS MER:Nattvandrare nysatsar i Frillesås: ”Sneglade på Åsa”

– Vi har ingenting emot att Åsa förtätas, men vi vill inte ha femvåningshus alldeles intill våra fastigheter. Det passar inte alls in i den ganska låga bebyggelsen som gäller annars i Åsa. Våra hus är K-märkta som bevarandevärda, nu kommer vi bli granne med hypermoderna hus med glasade balkonger, det kommer se väldigt illa ut, säger Marthe Viberg, en av de fastighetsägare som nu överklagar.

Många samråd

Hon betonar att det är en sista åtgärd och att gruppen försökt göra sina åsikter hörda under både samråd och invånardialoger.

Så här ser kommunens illustrationsskiss ut över hur ett femvåningshus skulle kunna se ut. Skiss: Fredblad Arkitekter
Så här ser kommunens illustrationsskiss ut över hur ett femvåningshus skulle kunna se ut. Skiss: Fredblad Arkitekter

– Vi har klagat på detta i flera år, men utan att få något gehör. Nu känns det som att de bara kör över oss. Dessutom har de bara frågat alla som är närmast berörda. Men vad tycker alla andra i Åsa om de här höghusen? Vi tror att fler borde fått information om vad som är på gång, säger Marthe Viberg.

Redan 2018 skickade grannarna in sina åsikter om det som planerades, när detaljplanen var ute på samråd. De pekade då på att både institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet och Kulturmiljö Halland reagerat på planerna på höghus.

LÄS MER:Oscar Vilhelmsson siktar mot toppen – yngsta spelare i IFK Göteborg A-lag

Granne med de planerade punkthusen ligger området med det som kallas gamla gästishusen, en bebyggelse med anor sedan förra decenniet, då Åsa var en badort som levde upp under sommarmånaderna. Det är också delar av deras argumentation när överklagandet nu ska prövas av högre instans.

ANNONS

”Dessa huskroppar kommer totalt dominera miljön”, skriver grannarna i överklagandet som på onsdagen lämnades in och diariefördes i stadshuset.

Vill se anpassning

Men det är långt ifrån bara bygghöjden de vänder sig emot. Den så kallade parkeringskvoten, det vill säga hur många p-platser varje nybyggd lägenhet anses behöva, är satt till 1,2. Grannarna menar att det är för lågt, och att gatuparkeringen kommer att överlastas. Och de är också kritiska till att kommunen inte kommer att ha ansvaret för vägnätet. Det ska i stället fortsatt ligga under vägföreningen, som är en av Sveriges största.

Vad vill ni att mark- och miljödomstolen gör nu?

– Vi vill att man anpassar form och gestaltning på husen till omgivande miljö så att det bidrar till att utveckla Åsa på ett attraktivt sätt, säger Marthe Viberg.

LÄS MER:Coronasjuka Jens upprörd över demonstrationen: ”Jag blir förbannad”

Men politiskt har det inte funnits några tveksamheter om bygghöjderna i detaljplanen, förklarar kommunstyrelsens ordförande, Lisa Andersson (M).

– Vi har hela tiden varit överens i alliansen om detta och vi tycker bedömningen i förslaget är bra, säger hon.

Vad säger du om att många tycker att fem våningar är för högt för Åsa?

– Det är alltid en avvägning och en balansgång när man vill utnyttja marken och vi behöver bygga fler bostäder. Men alla har rätt att överklaga och nu får vi avvakta hur det går med den överklagade detaljplanen, säger Lisa Andersson.

ANNONS

Derome: ”Förstår att folk reagerar”

Otto Martler, divisonschef för fastighetsutveckling på Derome, som ska bygga området, säger i en kommentar till Kungsbacka-Posten att de förstår reaktionerna.

– Det är förväntat, det blir ofta reaktioner när när man bygger fler våningar än vad som finns tidigare. Det är klart att det är tråkigt att folk upplever det jobbigt. Samtidigt är både vi och kommunen överens om att detta är ett bra sätt att utnyttja marken, och vi står för det, även om vi förstår att folk reagerar, säger han.

Enligt planen ska bostäderna byggas i trä, som ett hållbart och miljövänligt material i de nya kvarteren.

– Det här kommer att bli ett väldigt fint område när det är färdigt, säger Otto Martler.

ANNONS