Nu kommer rapporten om vad som orsakat bakterielarmen på badstränderna i Kungsbacka.
Nu kommer rapporten om vad som orsakat bakterielarmen på badstränderna i Kungsbacka.

Därför var badvattnet dåligt – det här säger konsultrapporten

Det var det regniga vädret förra året som låg bakom de höga bakteriehalterna på badstränderna i Lerkil, Vita Sand, Hanhals Holme och Gårda Brygga. Det slås fast i kommunens rapport om varför de populära badplatserna klassats med ”dålig vattenkvalitet”.

ANNONS
|

Kommunens mest populära badplatser har på senare år haft höga bakteriehalter vid provmätningar. Bland annat har fekaliebakterier hittas i så höga halter att kommunen periodvis tvingats avråda från badande. De återkommande bakteriechockerna har också inneburit att fyra av de mest populära stränderna, Vita Sand och Gårda Brygga i Åsa, Lerkilsbadet och vikarna runt Hanhals Holme, klassats med ”dålig vattenkvalitet”.

Tillståndet fick kommunen att ta in konsulter, för att utreda vad som ligger bakom utsläppen.

Hundskit och bajs

Nu offentliggörs konsulternas slutsatser, i en omfattande rapport där de går igenom möjliga orsaker. Och framför allt handlar det om att det regnat ovanligt mycket under den period då de värsta mätvärdena uppstått, i augusti förra året. Regnet har helt enkelt sköljt ut hundskit och föroreningar ner till havet och badvattnet. I utredningen anges att det också kan handla om ”utsläpp av avloppsvatten från det kommunala avloppsnätet, från små avlopp samt VA-föreningar”, även om det anses mindre troligt. Ytterligare en orsak kan enligt konsulternas rapport vara ”gödselhantering i samband med djurhållning eller spridning av gödsel på åkermark som kan innebära att bakterier från fekalier hamnar i vattendrag som senare når en badplats”.

ANNONS

Klassas dåliga hela året

Däremot utesluter rapporten att problemen ska ha samband med så kallad ”bräddning” av avloppsvattnet, alltså att reningsverken får in så mycket regnvatten att de översvämmas. Något sådant förekom inte under den regniga augustiperioden förra året.

Rapporten går också igenom vilka åtgärder som kan sättas in för att förhindra en upprepning. Det handlar till exempel att leta efter felkopplade eller bristfälliga avlopp men också om brister i dagvattenlösningarna.

I ett pressmeddelande skriver kommunen att de ”ännu inte tagit ställning till övriga åtgärdsförslag som finns i konsulternas rapport. Ansvariga verksamheter arbetar vidare tillsammans för att besluta vilka insatser som ska prioriteras och genomföras”.

Reglerna kring hur badvatten klassas är hårda och förra årets bakterielarm innebär att Kungsbackas mest klassiska stränder får dras med benämningen ”dålig vattenkvalitet” under hela årets badsäsong.

Kungsbacka-Posten söker Kungsbacka kommun för en kommentar.

LÄS MER:Beskedet: Bra vatten på 15 av 16 badplatser

LÄS MER:Uselt betyg för badvattnet – avråder från bad hela säsongen

LÄS MER:Konsult utreder orsaken till dåligt badvatten i Kungsbacka

ANNONS