Vi kräver att kommunen sätter upp barriärer

Replik på ”En säker passage över järnvägen behövs”.

ANNONS
|

Kommunen via Åsa Dykes hänvisar till att det blev ingen flytt av Kungsbacka station till Inlag för isåfall hade man byggt en säker gång och cykel-passage över/under järnväg. Detta beslut måste vara minst tio år gammalt.

Vidare kan man läsa att man arbetat med förslag att bredda befintlig bro, vilket ej går att genomföra.

Dessutom har man utrett en ny bro för GC-passage som tyvärr blev för dyr.

Av egen erfarenhet har jag i vår insändare – Livsfarlig promenad över bron – informerat om att ett sådant här projekt startar man upp med en förstudie, där man ser över vilka alternativ som är möjliga och rimliga. Jag vet att Trafikverket och kommunen har hållit på med alternativa lösningar sen minst 2019. När man nu hänvisar till flytt av järnvägsstation så har man troligen hållit på i tio år.

ANNONS

Nu skall man påbörja studier av hur mycket befintlig bro kan breddas. Detta skulle varit utfört för minst fem år sedan.

Med detta arbetssätt som Trafikverket och kommunen har för att projektera och bygga detta senaste förslaget, så kommer i bästa fall en trafiksäker passage över bro vara klar tidigast våren 2027.

Därför kräver vi att kommunen snarast sätter upp barriärer för att skilja fordon från fotgängare.

Detta har vi påtalat tidigare.

Christer Perfjell Springstrike

Mats Ståhlberg

Jan Alfredsson

Kungsbackaborna

ANNONS