Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Per Anger

Vi behöver ett nytt styre i Kungsbacka

Vi behöver ett nytt styre i Kungsbackas stadshus och i våra nämnder för att återta den demokratiska kontrollen över välfärden, skriver Ermin Scoric (S).

ANNONS
|

Den 3 juni kan vi alla läsa i Kungsbacka-Posten om vikariebristen som nu är ett faktum inom Vård och Omsorg. Det är en kritisk situation. Vi, socialdemokrater inom Vård och Omsorg, försökte tydliggöra att satsningar behövdes och vi hade ett konkret initiativärende på bordet den 11 maj på nämndens sammanträde (§ 61, Dnr 2022-00107) om att använda resultatfonden för att stimulera till fler visstidsanställningar över sommaren och samtidigt inte belasta förvaltningens ansträngda budget men förslaget röstades ner av bland andra Moderaterna och deras stödparti, Sverigedemokraterna. Vårt förslag, som gick ut på att använda medel ur resultatfonden, fick kalla handen. Vi begärde votering för att tydliggöra välfärdssveket och nu står det klart i efterhand att vi försökte agera men möttes av passivitet. Det finns en möjlighet för majoriteten att föreslå ändring i goda initiativärenden och yrka ändringsförslag men nej – intresset finns inte. Detta politiska fenomen har pågått ett bra tag.

ANNONS

Frågan som varje väljare i Kungsbacka måste ställa sig inom kort är egentligen följande – vem vill vad? Socialdemokraterna vill styra kommunens välfärdsverksamhet i en riktning där ekonomin är stabil, personalen mår bra och medborgarna får sina behov tillgodosedda. Det ska ske genom en tydlig målstyrning utifrån den satta S-budgeten som nu finns på bordet inför kommunfullmäktiges sammanträde. Vill vi locka morgondagens arbetskraft till en kommun som är attraktiv och driven av starka demokratiska politiska krafter måste vi agera och vi socialdemokrater är beredda att ta ledartröjan. Vi lägger nya förslag i juni för att försöka hitta sätt att hjälpa verksamheten att lösa sommarsituationen så att vården kan tryggas och vår personal kan ta ut semester men få ersättning om de behöver jobba extra för att lösa krisen. Att leda en kommun förpliktigar.

Vi behöver ett nytt styre i Kungsbackas stadshus och i våra nämnder för att återta den demokratiska kontrollen över välfärden.

Kungsbacka kan bättre.

Ermin Skoric (S), kommunfullmäktigekandidat

LÄS MER:Vikariebrist hos kommunen – vänder sig till Snapchat: ”Behöver synas mer”

LÄS MER:Vardagautredningens kostnad: 2,6 miljoner kronor

ANNONS