Givet att vi inte vill utsätta vår planet för mer ohämmad koldioxidbelastning så är kärnkraft den extra fossilfria kraftkälla vi har, skriver Tomas Thorvaldsson (KD).
Givet att vi inte vill utsätta vår planet för mer ohämmad koldioxidbelastning så är kärnkraft den extra fossilfria kraftkälla vi har, skriver Tomas Thorvaldsson (KD). Bild: Privat

Vad gör vi när elen inte räcker till?

Givet att vi inte vill utsätta vår planet för mer ohämmad koldioxidbelastning så är kärnkraft den extra fossilfria kraftkälla vi har, skriver Tomas Thorvaldsson (KD).

ANNONS
|

Våra elpriser kan förefalla oförståeliga. Men den bistra sanningen är ju att när vi inte kan försörja oss själva med el så får vi stå med mössan i hand och acceptera prisstrategin som råder i Europa.

Men hur går detta ihop? Vi är ju storexportörer av el och ändå räcker den tidvis inte till inom Sverige, speciellt inte i de södra delarna. Ändå exporterar vi el till de baltiska staterna och till Tyskland. Och importerar i mängd från dessa.

Svaret är naturligtvis att vi exporterar vindkraftsel när det blåser och importerar när det inte blåser. Ska vi kompensera detta med egenproducerad el så är ju inte svaret att bygga mer vindkraft. Det blåser ju inte mer för det.

ANNONS

Vi kan inte heller skövla vår skog och elda upp den, hur mycket vi än kallar det för biobränsle. Den ögonblickliga koldioxidbelastning som uppkommer vid förbränning tar minst 50 år att återställa innan träden har återställts till samma nivå som när de höggs ner. Då har vi också förlorat den kolsänka träden är när de finns kvar och växer. Till detta ska läggas den förlust av naturvärden och biologisk mångfald som vår skog står för. Det är inga små volymer vi talar om när vi ska försörja delar av ett helt land med el.

Återstår då kärnkraft om vi vill ha planerbar fossilfri elproduktion. Som alla produktionsmetoder har den sina nackdelar, det finns inget sätt att producera el som inte på något sätt påverkar vår omgivning. Men här har vi en framforskad, provad och finansierad lösning på miljöbelastningen som är accepterad. Men den framtida skogen av uttjänta vindkraftverk med tusentals betongtorn hundra meter höga med tillhörande fundament och icke återvinningsbara rotorblad i plastkomposit har vi ingen hållbar lösning för. Givet att vi inte vill utsätta vår planet för mer ohämmad koldioxidbelastning så är kärnkraft den extra fossilfria kraftkälla vi har.

Bygg snarast mer kärnkraft för planerbar fossilfri elproduktion.

Tomas Thorvaldsson (KD)

ANNONS

Pensionerad professor i fysik

Ersättare i nämnden för teknik

LÄS MER:Därför gick Ringhals 4 sönder

LÄS MER:Bageriet går mot strömmen och köper billig el: ”Klarar oss”

LÄS MER:Vd: Tekniskt omöjligt att återstarta Ringhals 1 och 2

ANNONS