Därför gick Ringhals 4 sönder

En handfull personer gjorde ett oavsiktligt misstag i förberedelserna för reaktorns återstart. Felet ledde till att tryckreaktorns elektriska värmare överhettades. Ringhals redogör nu i detalj för felet som lett till att Reaktor 4 måste stå stilla till och med 31 januari nästa år.