Vd: Tekniskt omöjligt att återstarta Ringhals 1 och 2

Kemisk rening, bortplockade reservdelar, laghinder och brist på personal. Ringhals vd Björn Linde utesluter möjligheten att stoppa rivningsplanerna och återstarta de stängda reaktorerna. – Det är inte längre tekniskt möjligt, säger han.