Christofer Bergenblock och Anders Eriksson, Centerpartiet.
Christofer Bergenblock och Anders Eriksson, Centerpartiet. Bild: Mats H Ljungqvist

Sverige behöver en snabb utbyggnad av förnybar energi

Centerpartiet vill att folk ska få lägre elpriser och det får vi genom snabb utbyggnad av de förnybara energikällorna, framför allt sol och vind, skriver Christofer Bergenblock (C) och Anders Eriksson (C) i en replik till Hanna Schölander (L).

ANNONS
|

Det är glädjande att Hanna Schölander (L) vill bygga ut de förnybara energikällorna precis som vi i Centerpartiet. Däremot skriver hon ingenting om hur detta ska göras och hur vi ska snabba på tillståndsprocesserna för det förnybara. Istället växlar Schölander snabbt spår från förnybart till kärnkraft.

Schölander verkar vara orolig över att kärnkraften skall stängas ner i närtid, vilket är en helt ogrundad tanke. Redan 2009 kom Alliansregeringen överens om att skrota avvecklingslagen och tillåta byggnation av ersättningsreaktorer, vilket sedan bekräftades i energiöverenskommelsen 2016. Det som avgör de svenska rektorernas framtid är alltså marknaden och inte politiken.

LÄS MER:Tusentals Kungsbackabor får skydd mot radioaktivitet

Schölander är även orolig över kärnkraftens minskande andel av den totala energiproduktionen, vilket ju är en helt naturlig följd av att den förnybara kraften växer. Redan 2020 stod kärnkraften bara för 30 procent av den svenska elmixen och det året hade vi historiskt låga elpriser och exporterade sammanlagt 25 TWH. Totalt var vi nettoimportörer under tre dagar (!) och nästan all el kom ifrån Norge.

ANNONS

Avslutningsvis vill Schölander avveckla de fyra elområdena, vilket man naturligtvis kan göra om man vill höja elpriset för dem i norra i Sverige. Centerpartiet vill istället att folk ska få lägre elpriser och det får vi genom snabb utbyggnad av de förnybara energikällorna, framför allt sol och vind. Men vi vill även se energieffektiviseringar och utveckling av batterilagring, samt vätgas, för att säkra eltillgången när produktionen är låg.

Christofer Bergenblock (C)

Ledamot av partistyrelsen och riksdagskandidat

Anders Eriksson (C)

Energipolitisk talesperson i Hallands distriktsstyrelse

LÄS MER:Kärnkraften behövs i Sverige

LÄS MER:Mellanlagring av kärnavfall är ansvarsfullt

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS