Tusentals Kungsbackabor får skydd mot radioaktivitet

Länsstyrelsen skickar ut nya jodtabletter till boende inom säkerhetszonen runt Ringhals. Tabletterna ska förhindra sköldkörtelcancer vid en eventuell kärnkraftsolycka. Jan Hansson i Åsa är en av alla Kungsbackabor i skyddszonen och med Ringhals inom synhåll.
– Det är ingenting jag funderar på, jag har aldrig känt någon oro, säger han.