De besparingskrav som finns och har funnits över tid har haft en mycket starkt negativ påverkan på våra medlemmars arbetsmiljö, skriver Anna Nordin och Inger Gran, Akademikerförbundet SSR Kungsbacka.
De besparingskrav som finns och har funnits över tid har haft en mycket starkt negativ påverkan på våra medlemmars arbetsmiljö, skriver Anna Nordin och Inger Gran, Akademikerförbundet SSR Kungsbacka. Bild: Per Anger

Kungsbackas politiker måste lyssna på personalen

De besparingskrav som finns och har funnits över tid har haft en mycket starkt negativ påverkan på våra medlemmars arbetsmiljö, skriver Anna Nordin och Inger Gran, Akademikerförbundet SSR Kungsbacka.

ANNONS
|

Den styrande Alliansen i Kungsbacka har nyligen presenterat kommunens budget för 2023. Vi ser med stor oro för att kommunen ska klara sina grundläggande ansvar reglerade i lag.

De besparingskrav som finns och har funnits över tid, framförallt inom individ- och familjeomsorgen, har haft en mycket starkt negativ påverkan på våra medlemmars arbetsmiljö. Det har varit en hög arbetsbelastning och personalomsättning vilket också gör det svårare att rekrytera.

Akademikerförbundet SSR har ett stort antal medlemmar inom förvaltningen för Individ och familjeomsorg. Det är de som möter invånarna i kommunen som lever i störst utsatthet. I budgeten saknar vi skrivningar som berör dessa grupper, det gör oss mycket oroliga.

ANNONS

Samtidigt som arbetsmiljön är ansträngd finns stora bekymmer med rättssäkerheten och sekretess i individärenden. Vi arbetar aktivitetsbaserat i samma miljö som flera andra förvaltningar med andra behov och förväntningar på lokaler. Detta gör att det är svårt att leva upp till lagens krav kring sekretess och integritet.

Vi efterlyser en dialog med politiken om hur vår situation kan bli bättre. Vi har skrivit ett brev till kommunfullmäktige med frågor gällande budget 2023 men har inte fått något svar. Därför väljer vi att också göra denna vädjan i media.

Vi står i dagsläget inför flera stora utmaningar i samhället, det gör oss bekymrade, inte bara för våra medlemmars skull utan också för dem som vi är till för, alla invånare i kommunen. Budgeten svarar på en del av utmaningarna, men missar målet.

Politikerna skriver att en allt värre bostadssegregation har befäst skillnaderna i levnadsvillkor, men vi saknar en tydlig plan för arbetet att motverka denna. Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät, det är viktigt att vi som arbetar med samhällets mest utsatta invånare får förutsättningar att kunna bedriva det arbetet. Politiken svarar i budget inte på vad de har för plan om hur socialt arbete ska bedrivas i Kungsbacka kommun?

Det finns idag inte tillräckliga möjligheter att arbeta förebyggande vilket innebär att behov av akuta åtgärder ökar. Den här typen av arbete ställer höga krav på medarbetares kunskap och medmänskliga bemötande, det innebär höga krav på en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning som skapar en verksamhet som våra medarbetare söker sig till och vill stanna i. Vi saknar en plan på hur vi kan uppnå en mer hållbar arbetssituation för dessa yrkesgrupper.

ANNONS

Vi företräder medlemmar som vill, vågar och kan. Medarbetare som varje dag tänker nytt, samarbetar, välkomnar och levererar till de invånare i vår kommun som lever i störst utsatthet. Vi behöver rimliga förutsättningar för att kunna göra detta under lång tid framöver även efter nästkommande budgetår.

Vi vädjar därför till Kungsbackas politiker om en bättre dialog mellan era anställda, genom fackföreningarna, och kommunen inför nästa budgetprocess.

Inger Grahn, ordförande Akademikerförbundet SSR Kungsbacka

Anna Nordin, vice ordförande Akademikerförbundet SSR Kungsbacka

LÄS MER:Vilken välfärd förtjänar våra barn?

LÄS MER:Reduktionspliktens dilemma

LÄS MER:Inga extra pengar till dem med försörjningsstöd: ”Populism”

ANNONS