Arkivfoto
Arkivfoto Bild: Susanne Hjalber

Orimligt sänka skolpengen för friskolorna

Det skriver två KD-politiker i ett replikskifte med socialdemokraterna om ersättningen till skolorna.

ANNONS

Det är inte rättvist att ta pengar från friskolorna och ge till de kommunala skolorna, så som S påstår. Kungsbacka kommun har ett övergripande ansvar att ge alla elever utbildning och det är ett uppdrag som kommunen löser på ett bra sätt med redan tilldelade medel. S menar att kommunen behöver mer pengar för att klara sitt uppdrag och att omfördelningen ska ske på bekostnad av friskolorna. Vi i Kristdemokraterna delar inte den bilden. I Kungsbacka har vi många friskolor som ger elever god utbildning och förbereder för vidare studier och arbetslivet. Dessa friskolor vill vi i Kristdemokraterna värna.

LÄS MER:Rimligt ge kommunala skolor högre friskolepeng

S skriver att kommunen måste ha skolplats för nyinflyttade elever. Detta är ett uppdrag som friskolorna hjälper kommunen med på ett ypperligt vis. Exempelvis löste etableringen av Engelska skolan kapacitetsproblem i kommunen. Samtidigt som etableringen ökade valmöjligheterna för Kungsbackas elever.

LÄS MER:Högre betyg men lägre kunskap – hård attack mot Engelska skolan

Utöver den skolpeng som kommunen delar ut får skolorna redan i dag bidrag utifrån socioekonomiska faktorer. I Kungsbacka kommun är det Älvsåkerskolan som fått mest sådant bidrag med anledning av att skolan har en stor andel nyanlända elever. Kommunen har därutöver möjlighet att ge särskilda bidrag till kommunala skolor, en möjlighet som saknas för friskolorna.

Det finns friskolor i Kungsbacka kommun som inte klarar en sänkning av skolpengen. Konsekvensen blir då att lägga ner de skolorna. Kommunerna å sin sida har obegränsad kredit.

LÄS MER:KD: Nej till sänkt skolpeng för friskolor

Vi i KD tycker att det är bra med friskolor som ger en ytterligare dimension i det fria skolvalet. Alla skolor passar inte alla. Det är därför bra att det finns möjlighet att välja skola. Konkurrensen är bra för skolsystemet, för lärare och elever. Kommunala skolan och friskolan skall ha samma skolpeng.

Helena Nyborg (KD) 1:e vice ordförande i nämnden för för- och grundskola i Kungsbacka

Jenny Thorbjörnsson (KD) ersättare i nämnden för för- och grundskola i Kungsbacka

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS