Arkivfoto
Arkivfoto Bild: Susanne Hjalber

Rimligt ge kommunala skolor högre friskolepeng

Helt rimligt att kommunala skolor får mer skolpeng än friskolorna. det skriver tre ledande S-politiker i ett svar till KD.

ANNONS

Skattepengar ska gå till skolan, dess elever och säkerställa god och likvärdig utbildning. Kommuner har till skillnad från fristående skolor ett helt annat ansvar enligt lag att anordna utbildning för kommunens elever. Det är därför orimligt att fristående skolor ska få ersättning för ett ansvar som de inte har. Kungsbacka kommun har ansvaret att se till att alla barn i kommunen som har rätt till utbildning får plats i en skola nära hemmet. Kommunen måste även ha plats för elever som är nyinflyttade.

LÄS MER:KD: Nej till sänkt skolpeng för friskolor

Om en fristående skola går i konkurs eller stängs av Skolinspektionen är kommunen skyldig att omgående ta emot eleverna från dessa skolor inom sin verksamhet. Detta innebär i sin helhet avsevärda merkostnader för de kommunala huvudmännen. Idag får de kommunala och enskilda huvudmännen samma ersättning i grundbelopp per elev trots att deras ansvar enligt lag skiljer i grunden.

ANNONS

LÄS MER:Högre betyg men lägre kunskap – hård attack mot Engelska skolan

Den socialdemokratiska regeringen har nu föreslagit att bestämmelserna om hur grundbeloppet beräknas ska förändras och att reglerna för kommunernas resursfördelning förtydligas. När hemkommunen beräknar bidraget till fristående skolor ska ett avdrag göras för merkostnader som kommunen har till följd av skolplaceringsansvaret. Det här kommer att skapa bättre förutsättningar för mer likvärdiga utbildningar än vad vi har idag. I alla avseenden är detta högst rimligt.

Magdalena Sundqvist (S)

Johan Tolinsson (S)

Ermin Skoric (S)

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS