KD: Nej till sänkt skolpeng för friskolor

Två ledande Kristdemokrater går till attack mot Socialdemokraternas planer på att sänka friskolepengen.

ANNONS
|

Socialdemokraterna försöker att rycka undan matta för Kungsbackas och Sveriges friskolor. Den här gången genom att rycka undan en del av skolpengen. Vi har hört representanter för Kungsbackas friskolor uttala sig i media om att friskolor kan behöva läggas ner om detta förslag går igenom i riksdagen.

LÄS MER:Rektorn på Engelska skolan känner sig som hemma: ”Vi har en mer formell stil”

Detta förslag innebär ett hårt slag från regeringen mot de föräldrar och barn som har valt eller vill välja en friskola i Kungsbacka eller på annan plats i Sverige.

LÄS MER:Skolchefen svarar på kritiken: ”Vi gör allt i vår makt”

Det är sant att Kungsbackas kommunala ansvar är större än friskolornas uppdrag inom vissa områden. En kommun har dock vissa fördelar som en friskola inte har. Detta ansvar som kommunerna har motiverar inte en sänkt skolpeng på alla friskolor.

ANNONS

LÄS MER:Niornas slutbetyg ojämnt fördelade i kommunen: ”Det är ett problem”

Kristdemokraterna eftersträvar likvärdiga villkor mellan Kungsbackas kommunala och fristående skolor. Vi Kristdemokrater har föreslagit en nationell skolpengsreform för att stärka likvärdigheten mellan alla Sveriges skolor för att ge alla barn samma möjlighet till en god utbildning.

LÄS MER:Högre betyg men lägre kunskap – hård attack mot Engelska skolan

Vi säger NEJ till det socialdemokratiska förslaget att friskolorna i Kungsbacka och övriga friskolor i vårt land ska få lägre skolpeng än kommunala skolor. Våra barn är olika och för vissa barn passar den kommunala skolan bäst och för vissa en friskola. Om skolpengen minskas för fristående skolor kommer valfriheten för Kungsbackas elever att minska.

Kristdemokraterna Kungsbacka

Helena Nyborg

1:e vice ordförande i nämnden för förskolan & grundskolan i Kungsbacka

Jenny Thorbjörnsson

Ersättare i nämnden för förskolan & grundskolan i Kungsbacka

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS