Niornas slutbetyg ojämnt fördelade i kommunen: ”Det är ett problem”

Pandemin har trots vissa farhågor inte haft någon negativ effekt på svenska elevers skolresultat. Men i Kungsbacka syns stora skillnader mellan de olika skolorna. På Gottskär Grundskola är samtliga niondeklassare behöriga till gymnasiet. På Älvsåkerskolan bara 75 procent.