Skolchefen svarar på kritiken: ”Vi gör allt i vår makt”

Under flera års tid har Åsa Gårdsskolan varit trångbodd. I förskole- och grundskoleförvaltningens utredning fanns olika lösningar som till sist landade i att successivt avveckla högstadiet. Otryggheten inför framtiden har lett till att flera lärare redan valt att säga upp sig.
– Vi gör allt i vår makt för att rekrytera personal, säger skolchefen Maria Andersson.