Passberg i Kungsbackafjorden. Arkivbild.
Passberg i Kungsbackafjorden. Arkivbild. Bild: Anders Ylander

Hav och vatten behöver skydd i Halland

Den biologiska mångfalden har ett egenvärde, men den är också en fantastisk resurs för boende och besökare med stor betydelse för både folkhälsan och turistnäringen, skriver Maria Losman och Jan Riise, Miljöpartiet.

ANNONS

Strax före jul kom världens länder överens på FN-mötet Cop 15 i Montreal om flera åtaganden för att skydda den biologiska mångfalden såsom begränsad övergödning, minskad spridning av farliga bekämpningsmedel och effektiva områdesskydd. För att nå målen behöver alla engagera sig, inte bara stater.

Den biologiska mångfalden har ett egenvärde, men den är också en fantastisk resurs för boende och besökare med stor betydelse för både folkhälsan och turistnäringen. Det hade därför varit så välkommet om Region Halland kunde sagt JA istället för NEJ till Miljöpartiets motion om marina områdesskydd, kust- och vattendragsskydd och näringslivsutveckling. Istället valde samtliga partier på regionfullmäktige i december att se på områdesskydd som en fråga enbart för andra och att regionen själv gör tillräckligt som det är.

Miljöpartiet beklagar och vill påminna om att mottot för Region Halland är ”Bästa livsplatsen”, inte ”Ganska lagom livsplatsen”. Tanken med vår motion var att Region Halland skulle gå från att vara en tämligen passiv part till en mer aktiv, eftersom marina områdesskydd har så stark koppling till näringslivsutveckling och DET är ett tydligt regionalt ansvar, liksom folkhälsa.

Motionen lever delvis vidare på nationell nivå eftersom vi lämnat ett förslag till riksdagen om Laholmsbukten som marint skyddsområde. I den föreslår vi att Länsstyrelsen i Hallands län får i uppdrag att i samverkan med Havs- och Vattenmyndigheten, berörda kommuner och Region Halland se över hur ett marint områdesskydd kan skapas för Laholmsbukten.

Maria Losman och Jan Riise, Miljöpartiet

LÄS MER:Kaos i politiken – dubbla polisanmälningar: ”Chockartat”

LÄS MER:Länets sossar applåderade när de skapade elkaoset – de borde skämmas

LÄS MER:Särskilt stöd ska gå till de som behöver det mest

ANNONS