Henrik Oretorp och Peter Lundin, Centerpartiet.
Henrik Oretorp och Peter Lundin, Centerpartiet. Bild: Pressbild

Halland behöver ett digitalt lyft

Framgångsrik digitalisering bygger på standardisering och öppenhet, precis som internet, skriver Henrik Oretorp och Peter Lundin, Centerpartiet.

ANNONS

Redan 2011 antog riksdagen målet att ”Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. I en del internationella mätningar har det sett bra ut för oss. Därför blev det en chock för regeringen när Sverige i oktober 2020 placerade sig absolut sist i en omfattande jämförelse mellan ett trettiotal länders offentliga sektors digitalisering; OECD Digital Government Index.

Det offentliga Sverige har en mängd misslyckade IT-projekt bakom sig och många system i drift som är undermåliga. Polisens bokningssystem för pass och vårdens för vaccinationer är två aktuella exempel. Särskilt allvarligt är det inom vården där många system är gamla och bristfälliga. Många system är en börda för vårdpersonalen snarare än den hjälp modern digital teknik skall vara.

ANNONS

Vården i Halland står det kommande årtiondet inför mycket stora satsningar på sina vårdinformationssystem. Halland har valt en annan, mindre riskfylld och framtidssäkrare väg än grannregionerna Skåne och Västra Götaland som upphandlat miljardprojekt som bygger på amerikanska arbetssätt och sluten teknik. En del förutspår att dessa projekt blir de största IT-haverier som drabbat landet.

Framgångsrik digitalisering bygger på standardisering och öppenhet, precis som internet. Med det som bottenplatta kan man undvika gigantiska projekt som, om de inte havererar, alltid försenas och fördyras. Moderna utvecklingsmetoder där man med användarna i centrum digitaliserar steg för steg och i hög takt är framgångsrecepten som även det offentliga Sverige måste ta till sig omgående.

Stora delar av det offentliga digitaliseringarna är regionala och kommunala ansvar. Förutom vården så har vi där ansvar för till exempel skolan, kollektivtrafiken, omsorgen och samhällsplanering. Alla områden med digital potential.

Vi i Centerpartiet Halland kommer att driva på digitaliseringen inom alla områden. Bland annat vill vi:

  • Inrikta upphandling av digitala lösningar på teknik baserad på öppna standarder.
  • Tillgängliggöra offentlig data via öppna, standardiserade gränssnitt.
  • Kraftigt öka samverkan för digitalisering mellan kommuner, förvaltningar och myndigheter.
  • Se över regler och lagar som hindrar ett öppet och innovativt klimat för digitalisering av offentliga tjänster.

Henrik Oretorp, ordförande Centerpartiet Halland

Peter Lundin, digitaliseringspolitisk talesperson för Centerpartiet Halland

LÄS MER:Populismen ger en käftsmäll till vetenskapen

LÄS MER:Regeringen monterar ner klimatpolitiken

LÄS MER:Jämställdheten har inte gått för långt – vi har en väldigt lång väg kvar

ANNONS