Det är märkligt att bebyggelsen får avslag

Kungsbackaborna och Centern genom Fredrik Hansson och Annika Hedman är helt överens om de stora dragen för Sveriges livsmedelspolitik.

ANNONS
|

Vi importerar för hög andel av våra livsmedel. Svenska lantbruket är kanske mer betydelsefullt för Sverige än någonsin! Vi skall naturligtvis värna om och skydda våra bördiga åkermarker och miljön runt dem.

Vi i Kungsbackaborna är övertygade om att det snarast måste bebyggas på nämnda bergs- och höjdpartier och att den processen måste faciliteras på bästa sätt av berörda enheter i vår kommun. Detta blir troligtvis ett mycket attraktivt och kanske exklusivt villaområde i framtiden.

Marken som Derome fick avslag på passar mycket bra för bebyggelse av icke alltför stora och dyra bostäder som många skulle kunna få glädje av som söker bostäder till rimliga priser i området. Därför är det anmärkningsvärt att ett område där vatten och avlopp är framdraget och som varit planlagt för bebyggelse i ca 20 år och dessutom ligger kringgärdat av bebyggelse (se mitt tidigare inlägg i Kungsbacka-Posten) och dessutom anses vara olönsamt och svårodlat för att få ekonomi på, får avslag.

ANNONS

Vallby 7:12 kommer garanterat komma upp igen för beslut i Kommunstyrelsen för ett bygglov inom en inte alltför lång framtid. Att det skall ligga i träda gynnar ju ingen mer än insekterna som vi ju också gemensamt värnar om.

Bästa sommarhälsningar,

Ulf Hellgesson

Kungsbackaborna

Replik på:

LÄS MER:Vi måste värna den svenska livsmedelsproduktionen

ANNONS