Kommunstyrelsens argument blir ett slag i luften

Fjärås växer stadigt efterfrågan på tomter för industri och bostäder är hög i kommunen.

ANNONS
|

Kommunstyrelsen (KS) har tidigare tillstyrkt bygglov på några av de bästa åkermarkerna i norra Halland (klass 1 område) tex området väster om Blombergs möbelaffär och Shell-tappen liksom kedjehusen vid Fjärås station. På Duveheds verksamhetsområde prioriterades åkermarken bort för en utökning av efterfrågad industrimark som snabbt fylls på med entreprenörer och växande företag.

Bostäderna i Vallbyn byggs på utmärkt åkermark gränsande mot laxöringsförande bäck mitt i jordbrukslandskapet.

Hur röstade C, KD, S och SD politikerna när dessa beslut togs?

Så kommer då turen till Vallby 7:12. Omgärdat av Fjärås Centrum i söder, bergsområde i nordost i väst ett relativt nybyggt område (på åkermark).

ANNONS

Det är några hektar åker (klass 3) som legat i träda ett antal år som ägaren anser är svårtillgängligt och obrukbart. Svårt att få ekonomi på denna yta. Det skulle vara väldigt roligt att se reaktionerna om jordbrukaren hade gödslat dessa få hektar ordentligt! Rationella jordbruk jobbar i skift dvs mer eller mindre dygnet runt under säsong. Plöja harva gödsla sådd tröskning . Buller dygnet runt i bostadsområdet från stora jordbruksmaskiner.

Nej, det känns som om C S SD MP och KD valde åkermarken för att det helt enkelt lät bra och låg rätt i tiden. Att planlägga berget uppe vid Måberget måste ju bara vara en självklarhet med den efterfrågan på bostäder som råder.

Ett rationellt klokt beslut hade varit att godkänna Deromes ansökan och planlagt de önskade och eftertraktade bostäderna för att optimera tillväxten i Fjärås både på Vallby 7:12 och området på Måberget. Argumentet att ”bevara åkermarken” blir ett slag i luften! Självklart skall den bästa åkermarken inte bebyggas! I detta fall är det en ej lönsam mark som dessutom ligger intill befintliga bostäder men det lät ju bra och fick många ”Likes” i media...

Ulf Hellgesson

Kungsbackaborna

ANNONS