Vi måste värna den svenska livsmedelsproduktionen

I och med Rysslands invasion av Ukraina har livsmedelsförsörjningen runt om i världen hamnat högt på dagordningen i de flesta länder, så även i Sverige.

ANNONS
|

Att lita på att import från andra länder alltid kommer fungera är inget vi kan utgå ifrån när vi ska bygga ett totalförsvar som är hållbart över tid. Idag importeras mer än hälften av all mat vi äter i Sverige och det rimmar illa med våra ambitioner för totalförsvaret. Det är av största vikt att vi värnar om, och skapar bra förutsättningar för våra duktiga svenska lantbrukare att kunna producera svensk mat även i framtiden. Därför är frågan om att värna åkermarken viktigare än på länge!

När vi planerar byggnation av nya bostäder så ska vi i första hand utreda var det kan ske på berg och höjdpartier. Där får man oftast de trevligaste boendemiljöerna, med en bra variation och även en naturlig avrinning av dagvatten. I varje ny förfrågan om byggnation på åkermark måste vi ställa oss frågan om det finns andra alternativ. Beträffande frågan om byggnation på Vallby 7:12 i Fjärås så finns det alternativ som inte är åkermark. Cirka 200 meter västerut vid Raskens väg ligger fastigheterna Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11. Båda fastigheterna ägs av Derome AB och har tidigare erhållit positivt planbesked.

ANNONS

Dessa argument var bakgrunden till Centerpartiets yrkande om att säga nej till byggnation på åkermark i Fjärås. De beslut som vi fattar idag är de som vi kan påverka och göra skillnad. Att räkna upp olika tidigare fattade beslut som Ulf Hellgesson (KB) gör i sin insändare, gör ingen skillnad för vår framtida livsmedelsproduktion!

Fredrik Hansson (C) Annika Hedman (C)

Kommunalråd och Gruppledare

Svar på:

LÄS MER:Kommunstyrelsens argument blir ett slag i luften

ANNONS