Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Karl af Geijerstam

Åter röstas vårt förslag om sommarlovskort ner

Tyvärr spelar det ingen roll när och var vi lyfter detta, viljan finns helt enkelt inte alls från övriga partier, skriver fyra sverigedemokrater.

ANNONS
|

Så blev vårt förslag om sommarlovskort återigen nedröstat av övriga partier.

Tyvärr spelar det ingen roll när och var vi lyfter detta, viljan finns helt enkelt inte alls från övriga partier, trots att vissa av partierna försöker få det att framstå så.

Vi lämnade alltså in ett initiativärende om detta redan i oktober, men får först nu svar, sju månader senare. Ett initiativärende kan man besluta om på sittande möte, annars kommer det oftast upp som ett ärende nästkommande möte. Men här väntar man alltså sju månader.

Att hänvisa till att det är ofinansierat, att det inte finns med i budgeten är rent svepskäl.

ANNONS

Faktum är att med i det förslaget var att kommundirektören skulle få det i uppdrag att inför upprättande av förvaltningsbudget göra de nödvändiga prioriteringar som krävs för att Sommarlovskort för 2022 ska rymmas inom samhällsbyggnadskontorets tilldelade ram. Det var alltså fullt möjligt om man så önskade. Dessutom ser vi ett stort prognostiserat överskott återigen, så pengar finns, men viljan finns inte hos varken de styrande eller övriga oppositionen.

Att som Miljöpartiets Maria Losman även hävda att de inte kan gå med på det för att de lägger det i sin budget i regionen är bara rent trams. Om de menar den budget de lägger nu så är det för 2023, vårt förslag som de har att ta ställning till är för nu, 2022. Menar de budgeten de la förra året så blev ju den inte antagen.

Nu hade de alltså möjligheten att ge våra barn och ungdomar i Kungsbacka sommarlovskort genom att rösta för vårt förslag. Men man ville inte, så enkelt är det.

Carita Boulwén (SD)

Susanne Andersson (SD)

Stefan Jägnert (SD)

Stefan Vilumsons (SD)

LÄS MER:SD om sjukhusflytten: ”Borde lyfts till regionstyrelsen”

LÄS MER:Boulwén (SD): Sverige kan omöjligt hjälpa alla

LÄS MER:Tommy Rydfeldt har svårt att skilja på sak och person

ANNONS