Socionomfacket instämmer i kritiken mot ”angiverilagen”

Kungsbacka-Posten har tidigare berättat om lärare och vårdpersonals kritik mot regeringens beslut att utreda förslaget att införa en skyldighet att anmäla personer som saknar tillstånd att uppehålla sig i landet för kommun- och myndighetspersonal.
Nu stämmer Akademikerförbundet SSR, i egenskap av företrädare för många inom socialtjänsten, in i kritiken.
– Det kan inte vara vår uppgift att utestänga personer från samhället när vårt yrke handlar om att hjälpa dem in.