Lärare kritiska när anmälningsplikt utreds vidare

Det regeringsgrundande Tidöavtalet innehåller ett förslag om att kommun- och myndighetspersonal ska bli skyldiga att rapportera papperslösa till polis och migrationsverk. Nu vill regeringen utreda vilka konsekvenser som kan bli aktuella för dem som vägrar att rapportera. Flera lärare som Kungsbacka-Posten talat med är kritiska till utredningens förslag.
– Vi ska utbilda elever, inte ange dem, säger en av dem.