Från och med den 9 februari ska man som allmänhet inte testa sig för covid-19, utan stanna hemma om man känner sig sjuk. Provtagning och smittspårning ska nu fokusera på riskgrupper och de som jobbar med sköra personer.
Från och med den 9 februari ska man som allmänhet inte testa sig för covid-19, utan stanna hemma om man känner sig sjuk. Provtagning och smittspårning ska nu fokusera på riskgrupper och de som jobbar med sköra personer. Bild: Johan Nilsson och Jonas Ekströmer/TT

Provtagningen upphör – men inte för alla

Den 9 februari hävs inte bara coronarestriktionerna, utan även rekommendationen om att provta sig vid symptom. Undantaget är personal och patienter inom vård och omsorg. På Region Halland jobbar man nu med att reda ut vilka som berörs och att ta fram ett smidigt system för dem.

ANNONS
|

– Det vi gör nu är att titta på de olika målgrupperna och hur vi ska kunna fortsätta erbjuda dem en tillgänglig provtagning. Än så länge finns inga beslut om hur vi ska göra det och ifall vi ska fortsätta ha lådor utanför vårdcentralerna. Vi vet inte heller hur många som berörs, men personal inom vård och omsorg är ju en stor grupp, säger kommunikationsstrateg Charlotte Tavelin.

LÄS MER:Statsministerns besked: Coronarestriktionerna tas bort

Redan sedan den 20 januari är självprovtagningen i Halland begränsad till att bara gälla de personer som fysiskt måste vara på sin arbetsplats och elever på grundskolor och gymnasier. Torsdagens besked från regeringen innebär att provtagning och smittspårning bara ska finnas kvar för riskgrupper och de som jobbar nära dem.

ANNONS

Oklart vilka som berörs

– Beskedet är att vi ska fortsätta provta och smittspåra inom vård och äldreomsorg, men vi behöver nu landa i vad det innebär och vilka det berör. Det handlar förstås om inneliggande patienter och de som bor och jobbar på äldreboenden, men vi vet inte om det även ska gälla hemtjänst och LSS, säger Sandra Samuelsson, biträdande smittskyddsläkare i Region Halland.

LÄS MER:Färre testar sig men fler smittas

Exakt vilka personalgrupper som berörs är inte klart: Även när det gäller provtagning inom vården finns det en del frågetecken att räta ut:

– Olika verksamheter vårdar ju olika sköra personer, så vi behöver titta på om det ska finnas skillnader och vilken skyddsutrustning som ska användas. När det gäller patienter så kommer vi att provta bara om det finns medicinska skäl för att få veta, det vill säga om det påverkar behandlingen, säger Sandra Samuelsson.

Stanna hemma om man är sjuk

För alla de hallänningar som nu inte längre ska provta sig gäller samma råd som tidigare – att stanna hemma när man är sjuk.

LÄS MER:Ingen statistik över slängda vaccindoser

Självprovtagningen i Halland startade i juni 2020 och till och med förra veckan hade det genomförts nästan 725 000 pcr-tester, varav 567 000 genom självprovtagning.

Halland är en av de regioner i landet som testat mest i förhållande till sin folkmängd, vilket tros bero på provtagningen varit så tillgänglig och att man sedan 6 december inte behövt boka tid.

ANNONS
ANNONS