Kungsbackas styrande är eniga om att satsa på en vall mot havet, för att hålla högvatten borta.
Kungsbackas styrande är eniga om att satsa på en vall mot havet, för att hålla högvatten borta.

Politisk enighet – supervall ska skydda staden från havet

Den har diskuterats och utretts i flera år. Nu finns politisk enighet om att satsa på en jättelik skyddsvall för att stoppa framtida översvämningar. Prislappen kan hamna på upp mot 800 miljoner.
– Men översvämningar kostar också en massa pengar, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M).

ANNONS

Kungsbacka ligger där det ligger, i låglänt land och med ett vattendrag som rinner rakt igenom. I takt med med att klimat och väder förändras så ändras också förutsättningarna för att bygga och bo i centralorten. I flera rapporter, både från MSB och SMHI, pekas Kungsbacka ut som en av de svenska kommuner som är särskilt sårbara om havsnivåerna stiger.

Nu tar Kungsbackas politiker ett första stort steg mot en mer framtidssäkrad lösning. Flera utredningar har föreslagit en skyddsvall, tillsammans med dammluckor, för att stoppa havet från att tränga upp i Kungsbackaån. I den lösningen föreslås också ett massivt pumpsystem, som pumpar ut Kungsbackaåns flöde när luckorna är stängda. Lösningen finns på andra ställen och anses nu både tekniskt möjlig och ekonomiskt försvarbar.

ANNONS

– Vi tar ett inriktningsbeslut att det är den här vägen vi vill gå. Det handlar om att säkra staden för framtiden. Tar vi inte höjd för detta nu, så kan vi inte bygga staden på det sätt som vi planerar, säger Lisa Andersson, kommunstyrelsens moderata ordförande.

Rekordregn och översvämning

Rekordöversvämningen 2006 blev något av en väckarklocka. Mängder med fastigheter översvämmades efter veckor av regnande och försäkringskostnaderna landade på miljoner.

Med åren har det också stått allt mer klart att det inte bara är regnmängderna som översvämmar Kungsbackaån. Havet är också en faktor. Vid vissa vindar tränger havsvattnet upp i ån, en påverkan som blivit mer tydlig i takt med moderna mätmetoder. Ett robust skydd mot framtida högvatten har sedan dess stått högt på den politiska planeringskartan.

Inte minst länsstyrelsen har skärpt kraven på senare år när det gäller golvhöjd i nybyggen, just med hänvisning till framtida klimatförändringar och översvämningsrisker.

Till Vallgatan

Christian Carlsson, samhällsplanerare i kommunen, har arbetat med strategiska planer mot högvatten i flera år. Han berättar att den planerade yttre skyddsvallen håller ute havsvattnet ungefär upp till bron vid Vallgatan i centrum.

– Den skulle lösa problemen med högvatten på grund av inträngande havsvatten och på så sätt köpa oss tid. Vi vinner på att satsa på en sådan här storskalig lösning, säger han.

ANNONS

Christian Carlsson påminner om att liknande planer finns på andra ställen, inte minst i Göteborg.

Stor budget

Tidshorisonten på att bygga en skyddsvall ligger minst 20 år in i framtiden och kostnaderna beräknas till från 500 och ända upp till 800 miljoner.

Investeringen är stor, medger Lisa Andersson.

– Men i längden är det inte billigt att hålla på och lappa och laga efter översvämningar heller. Vi ligger så till att staden och infrastrukturen behöver ett skydd, säger hon.

Flödet en utmaning

Exakt var eller hur skyddsvallen byggs ligger i framtiden, men det är rimligt att den läggs så att den också skyddar E6 och Västkustbanan, menar centerns kommunalråd, Fredrik Hansson.

– Var vi än bygger så är Kungsbackaåns flöde alltid en utmaning. En sådan här lösning kan lösa många knutar, säger han.

Också Fredrik Hansson påminner om att Kungsbacka redan gjort flera insatser för att hålla högvatten borta och att de snabbt drar iväg och kostar stora pengar. Översvämningsskyddet i Signeskulle blev klart 2013 och kostade runt 30 miljoner. Ett liknande skydd i Kolla, en av de lägsta punkterna i stadskärnan, beräknades till runt 40 miljoner.

– Så att hålla på och däcka in ån runt om i stadskärnan blir inte billigt det heller. Nu tar vi ett rejält tag i frågan, och vad jag förstår finns det också en politisk enighet kring att detta är den rätta vägen att gå, säger Fredrik Hansson.

ANNONS

LÄS MER:Larm om översvämningar på flera håll i Kungsbacka

LÄS MER:Efter intensiva regnandet – översvämningsskyddet aktiveras

LÄS MER:MSB varnar för översvämningar – skyddsvall för 700 miljoner kan vara lösningen

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS