MSB varnar för översvämningar – skyddsvall för 700 miljoner kan vara lösningen

MSB pekar ut Kungsbacka som en av de kommuner som kan drabbas hårt av framtida översvämningar. Nu utreds en skyddsvall som ska hålla havet ute när klimatet förändras. Kostnaden beräknas till runt 700 miljoner.
– Fullt realistiskt alternativ, säger tekniska chefen Karl Lundgren.

ANNONS
|

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan slutet av 00-talet studerat översvämningsriskerna i de svenska kommunerna. Arbetet inleddes efter flera svåra högvattenflöden i mitten av decenniet. Bland annat drabbades Kungsbackaån 2006 av ett så kallat hundraårsflöde, ett högvatten som statistiskt bara inträffar just vart hundrade år. Det satte sökarljuset på Kungsbackas utsatta läge, nära havet och med en å rakt genom stadskärnan. Och Kungsbacka pekas i flera MSB-rapporter ut som en av 25 kommuner i Sverige som ligger särskilt illa till när det gäller risken att översvämmas.

LÄS MER:Tuff teknisk utmaning att bygga nya Borgmästarebron – urtidsfisken måste skyddas

En direkt följd av hundraårsflödet blev att kommunen byggde ett översvämningsskydd längs Kungsbackaån vid Signeskulle. Ett liknande skydd planerades i Kolla, men de planerna skrinlades för drygt två år sedan.

ANNONS

I stället tittar kommunen nu på att bygga en skyddsvall där Kungsbackaån mynnar i havet. En första förstudie är klar och listar tre alternativa placeringar.

– Det är antingen längs Inlagsleden, vid E6 eller längre ut i fjorden, det är de platser där det skulle vara rimligt att lägga en skyddsvall, ett yttre översvämningsskydd, säger tekniska chefen Karl Lundgren.

Stor investering

Kostnaderna för de olika alternativen på skyddsbarriär beräknas landa på runt 700 miljoner.

– Det är mycket pengar, men det är ett fullt realistiskt alternativ, som skulle göra Kungsbackas inre delar framtidssäkra till år 2100 och bortom det, säger Karl Lundgren.

En slutsats efter de senaste årens alla högvatten är att havets påverkan är större än man tidigare trott. Vid vissa vindar stoppas Kungsbackaåns flöde upp. Har det samtidigt varit höga regnflöden är risken stor att ån svämmar över.

LÄS MER:Dennis fiskade upp granaten i ån: ”Den har inte exploderat”

En yttre skyddsvall ska kunna stänga igen åmynningen när väder och vindar pressar på havet, eller i en framtid när havsytan stiger på grund av klimatförändringar.

Om översvämningsskyddet byggs innebär det också investeringar i gigantiska pumpanläggningar, som ska pumpa ut åvattnet när skyddsluckorna är stängda.

– Det handlar om pumpar som ska klara ett vattenflöde på minst 60 kubikmeter i sekunden, det är väldigt stora vattenvolymer. Men den tekniken finns och det går att lösa, säger Karl Lundgren.

ANNONS

Erosion och klimatförändringar

MSB och Länsstyrelsen i Halland har tagit fram en så kallad riskhanteringsplan för hur framtida översvämningar ska bemästras i Kungsbacka. Den tittar på en utveckling fram till 2050, där Kungsbacka har 130 000 invånare. Fram tills dess förväntas ett förändrat klimat, med höjda havsnivåer, översvämningar, erosion och värmeböljor.

LÄS MER:Titta in i Kungsbackas största parkeringshus: ”Snyggt och tilltalande”

I materialet finns också beräkningar på ett värstascenario, där ett 200-årsflöde i Kungsbackaån sammanfaller med extremt höga nivåer i havet. I de modellerna översvämmas i princip hela centrala Kungsbacka ända upp till Borgås.

Tar ställning i höst

I höst landar frågan på politikernas bord, för ett beslut om att gå vidare eller inte.

– Jag har varit något av drivande i detta, vad vi än ska göra eller bygga så kommer Kungsbackaån upp i planeringen. En yttre skyddsbarriär skulle vara det bästa skyddet för både Kungsbacka, men också för järnvägen och E6, säger Fredrik Hansson, Centerpartiets kommunalråd.

LÄS MER:Guldhuset förgyller stadsbilden – Valands finkvarter gör debut

Kommunstyrelsens ordförande, Lisa Andersson (M), vill först studera alternativen.

– Något måste vi göra, men jag vill veta mer om fördelar och nackdelar i de olika delarna, innan vi tar beslut om inriktningen, säger hon till Kungsbacka-Posten.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS