Nej till solceller på Nidingen: ”För känslig natur”

Länsstyrelsen säger nej till solceller på Nidingen och hänvisar till platsens unikt höga naturvärden. Plan B kan bli att dra en helt ny strömkabel från fastlandet, en tung investering på upp mot 15 miljoner.
– I så fall måste nog alla Nidingen-intresserade myndigheter vara med och betala, säger Dan Andersson på Statens Fastighetsverk.

ANNONS
|

Statens Fastighetsverk sökte tidigare i år dispens för att sätta upp en solcellsanläggning på Nidingen. Tanken var att en supermodern solcellskoppling skulle göra ön mer eller mindre självförsörjande på el, när Sjöfartsverket vill skrota den gamla och underhållskrävande elkabeln från fastlandet.

Men Nidingen är ett av Sveriges mest skyddade områden. Själva fyrarna är klassade som byggnadsminnen, hela området är Natura 2000-klassat, det finns strandskydd att ta hänsyn till och ön är ett riksintresse för naturvården.

LÄS MER:Nidingen kan bli grön – solceller ska leverera ström till fyrplatsen

Ingen dispens

Nu har länsstyrelsen prövat dispensansökan från fastighetsverket och svaret är ett blankt nej. Länsstyrelsens svar är mycket utförligt och går igenom varenda punkt där solcellerna på något vis skulle hota den unika miljön i området.

ANNONS

– Det som väger absolut tyngst i vår bedömning är att anläggningen placering skulle störa Nidingens unika naturtyper och ovanliga växtarter, förklarar Henrik Martinsson, naturvårdsdirektör på myndigheten.

Innebär det att en annan placering skulle kunna få en annan bedömning?

– Inte självklart. Nidingen är inte stor och nästan överallt handlar det om höga och unika naturvärden. Naturligtvis skulle man kunna tänka sig att sätta solcellerna på någon av byggnaderna, men de är å andra sidan skyddade som kulturmiljöhistorisk intressanta. Men bedömningen vi gjort av dispensansökan är att vi inte kan säga ja till att medvetet förstöra värdefull natur, säger Henrik Martinsson.

Svår fråga

Han tillägger att länsstyrelsen bara prövar den dispensansökan som de får framför sig.

LÄS MER:Konstutställningen med inspiration ifrån västkusten: ”Havet ger mig lugn”

– Jag förstår att detta är en svår fråga när kulturvärden och naturvärden ställs emot varandra, men mitt uppdrag är bara att pröva ärendet. Men jag inser att fastighetsverket grubblar på hur detta ska lösas, säger Martinsson.

Dan Andersson är projektledare på Statens Fastighetsverk. Det är han som ligger bakom myndighetens ansökan om solcellerna.

– Det är bara att gilla läget. Vi visste att detta kunde bli svårt, Nidingen omfattas av väldigt många skyddsnivåer, säger han till Kungsbacka-Posten.

Finns det någon plan B. Nidingen måste väl ha ström?

ANNONS

– Såvida det inte kommer några nya tekniska landvinningar så ser jag ingen annan utväg än att förnya sjökabeln från fastlandet, säger Dan Andersson.

Den nuvarande kabeln från fastlandet drogs ut i mitten av 40-talet. Men tidens tand, hav och strömmar har gått hårt åt ledningen och underhållsbehovet är stort. Sjöfartsverket, som på papper har ansvar för ledningen, har länge velat ta kabeln ur drift.

Nya diskussioner

Fastighetsverket menar att det nu kan vara dags att ta ett nytt grepp och diskutera hur Nidingen ska få ström i framtiden.

– Både SMHI, Försvarsmakten och Sjöfartsverket har ju intresse i att Nidingen har strömförsörjning. Man kan ju tänka sig att de myndigheterna, kanske tillsammans med de berörda kommunerna, sätter sig ner och diskuterar framtiden, säger Dan Andersson.

Han tillägger att några initiativ till sådana diskussioner ännu inte finns.

LÄS MER:Se stjärnfotografens bästa naturbilder från Kungsbacka

– Men en ny sjökabel är en investering på mellan tio och femton miljoner, så det kanske är rimligt att de som har intressen i Nidingen är med och delar på kostnaden. Det absolut sämsta alternativet är att Nidingen blir helt utan ström, säger Dan Andersson.

Nidingen ligger en dryg mil ut i havet utanför Onsala och kallas ofta Sveriges äldsta fyrplats. Idag har fyrarna ingen betydelse för sjöfarten, men ön har ett unikt fågelliv och är Sveriges enda häckningsplats för tretåig mås.

ANNONS

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS