Miljösatsning ska rädda havsöringen – bidragspengar ska ge nytt liv i små vattendrag

Fyra små vattendrag i Kungsbacka har drabbats hårt av mänsklig påverkan. Nu söker kommunen statliga bidrag för att få tillbaka friska ekosystem och lekande havsöringar.
– Bra att de börjar inse vilka värden som finns i de här små vattendragen, säger Carlo Borg från Fiskevårdsnätverket Kungsbacka.

ANNONS
|

Det handlar om de fyra mindre åarna Stockaån, Skörvallabäcken, Torpaån och Lundaån och deras biflöden. Åarna rinner allihop genom landskap som påverkats hårt av jordbruk och annan mänsklig aktivitet. Under året har läget för de små vattendragen inventerats av en miljökonsult. I rapporten konstateras att ekosystemen många gånger är hårt ansträngda. Inte minst har havsöringens lekmöjligheter påverkats, när åbottnarna rensats på grus och stenar för att få bättre flöden genom markerna.

Samtidigt konstateras att samtliga vatten med relativt enkla medel kan återställas för att få nytt liv. Inte minst skulle det förbättra livsvillkoren för havsöringen, som föds och växer upp i smååar med sötvatten, men sedan tillbringar stora delar av sitt liv ute i havet.

ANNONS

LÄS MER:Därför målas brunnarna: ”Vi har varit för dåliga på att informera”

– Vi har haft en arbetsgrupp tillsammans med kommunekologerna, där vi till slut kom fram till att de här fyra vattendragen är lämpliga att arbeta med, de har störst potential, säger Anders Lund på samhällsbyggnadskontoret i Kungsbacka.

Betalas av bidrag

Pengar tänker kommunen söka från de så kallade Lova-bidragen, en statlig satsning på lokala vattenvårdsinsatser. Pengarna söks via länsstyrelsen, som fördelar bidragen i Halland.

– Egentligen är det inte svårt att hitta åtgärder för flera miljoner. Men ofta räcker det långt med betydligt mindre pengar. Det kan handla om 10 000 kronor här eller 15 000 där, allt beror på att åtgärderna sätts in på rätt ställen, säger Anders Lund.

Och rätt ställen kan vara utvalda sträckor, där man lyfter tillbaka stenar som en gång i världen plockats upp ur åarna. Ofta ligger de kvar i strandkanterna, där de lämnats efter forna tiders årensningar. Med mer sten i vattnet bromsas vattenflödet, och öringens yngel slipper drabbas av torrlagda bottnar.

LÄS MER:Tuff teknisk utmaning att bygga nya Borgmästarebron – urtidsfisken måste skyddas

Havsöringens fortplantning, som sker på hösten, är beroende av att det finns grusbotten. Där gräver honan ner den befruktade rommen i ett skyddande grustäcke fram tills de små ynglen kläcks. Konsultutredningen slår fast att på vissa ställen kan fiskevårdarna behöva köpa in särskilt grus för att få tillbaka lekområden för öringen. Men restaureringen kan också handla om att riva bort vandringshinder, dämmen eller annat som hindrar öringens lekvandring från havet och upp till lekområdena.

ANNONS

Ekologisk balans

Anders Lund påminner om att alla åar och bäckar ändå till slut mynnar i havet.

– Den här satsningen handlar ju om att återställa en ekologisk balans, så att vi får tillbaka en god status och fria fiskvägar i de här små vattendragen, säger han.

LÄS MER:Premiären för öringsfisket igång – men här hade man ingen lycka

Carlo Borg, Fiskevårdsnätverket Kungsbacka.
Carlo Borg, Fiskevårdsnätverket Kungsbacka. Bild: Mats H Ljungqvist

Sportfisket efter havsöring längs kusten har på senare år exploderat. I takt med det har allt fler entusiaster samlats i fiskevårdsgrupper på nätet. Carlo Borg är centralgestalt i Fiskevårdsnätverket Kungsbacka, en frivillig skara entusiaster som fungerar som ambassadörer för att skydda och övervaka mindre vattendrag.

– Vi välkomnar att kommunen nu söker Lova-pengar för att återställa de här fyra vattendragen. Samtidigt har ju kommunen tidigare varit med och exploaterat en del småvatten, så därför känns det extra angeläget att man nu börjar inse vilka värden som ryms i de här små bäckarna och åarna, och att man vill återställa dem, säger han.

Enkla insatser

Fiskevårdsnätverket Kungsbacka ser också andra vinster med insatserna som planeras.

– Även om de flesta av oss är fiskeentusiaster så handlar detta inte bara om fisken, det handlar om alla naturvärden som finns runt våra bäckar och åar. Folk kommer att kunna se hur det går till och se vad relativt enkla insatser kan göra för att höja naturvärdena i Kungsbackas småvatten, säger han.

ANNONS

Om allt går enligt plan och kommunen kan säkra Lova-pengar är tanken att de första fiskevårdande åtgärderna startas upp redan till våren 2022.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS