Peter Wesley (KD) från Särö är en av revisorerna i Region Halland som nu riktar härd kritik mot bristande kontroll av vårdanställdas bisysslor.
Peter Wesley (KD) från Särö är en av revisorerna i Region Halland som nu riktar härd kritik mot bristande kontroll av vårdanställdas bisysslor. Bild: Tobias Sandblom

Ingen koll på läkarnas extraknäck – revisorerna: ”Vi förväntar oss en skärpning”

Region Halland får skarp kritik av revisorerna, som konstaterar att kontrollen av vårdanställdas extraknäck har stora brister. Bland annat varnas för risken att läkare remitterar patienter till egen privatklinik, eller arbetar för långa pass hos olika arbetsgivare.
– Vi förväntar oss en skärpning av rutinerna, säger Peter Wesley, KD-politiker från Kungsbacka och en av revisorerna i Region Halland.

ANNONS
|

I en intern revisionsrapport som precis landat hos Region Hallands revisorer konstateras stora brister när det gäller kontrollen av bisysslor hos vårdanställda. Kritiken är svidande. Regionen saknar både rutiner och kontrollorgan för att säkerställa att anställdas bisysslor inte krockar med den egna verksamheten.

Granskningen har utförts av externa revisionsbyrån Pricewaterhouse Cooper, som gått igenom drygt 8 000 personer anställda i regionen. Namnen har sedan kontrollerats mot handels- och aktiebolagsregister, eller register över intresseföreningar.

Totalt konstaterades att nästan 1 500 personer anställda i regionen också bedrev verksamhet vid sidan av sin ordinarie anställning. I flera fall hittade revisorerna att de vårdanställda hade uppdrag eller drev annan privat verksamhet som inte var känd för arbetsgivaren Region Halland. Inte sällan handlar det om läkare, ett yrke där många varvar en offentlig anställning med en privat.

ANNONS

Ingen koll

De granskande revisorerna skriver i sin rapport att ”svaret är nej” på frågan om de styrande i regionen har tillräcklig kontroll på extraknäcken bland personalen. Samma nej-svar får också frågan om regionen har koll på vilka anställda om kan finnas i bolag som gör affärer med Region Halland.

”Granskningen visar att det saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att inköp inte sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen. Då enbart fåtalet kontroller skett avseende att den anställde inte attesterat sin egen faktura, kan det finnas en risk att det sker otillbörliga inköp”, skriver revisionsbyrån PwC i sin rapport.

Hård kritik

Peter Wesley är kristdemokratisk regionpolitiker från Särö och en av de regionrevisorer som undertecknat granskningen. Han medger att kritiken är hård.

– På ett sätt är jag inte överraskad. Ibland finns det finns brister i både kommunal och regional verksamhet. Men vi kräver nu ett svar från ansvariga och vill veta vad de tänker göra för att säkerställa en bättre kontroll i framtiden, säger han till Kungsbacka-Posten.

Enligt en granskning av Hallands Nyheter 2018 så hade ungefär var tredje läkare i regionen också anmält att de hade en bisyssla. Nästan alltid handlade det om att de arbetade extra i andra regioner än Halland, eller att de tog uppdrag hos privata vårdgivare.

ANNONS

Risker med bisysslor

Revisorerna ser flera risker med att läkare knäcker extra.

– En är ju att de kommer till jobbet i Region Halland och är helt slutkörda, för att de dygnat på ett annat arbetspass. Vi vill ha pigga läkare. Men i vår rapport pekar vi också på att det finns en risk att man remitterar patienter till sig själv, men i en annan roll eller hos en annan arbetsgivare, säger Peter Wesley.

Kungsbacka-Posten har utan framgång sökt ordföranden i Hallands Läkarförening för en kommentar. Inte heller Region Halland vill kommentera revisorernas kritik.

Kommunikationsdirektören Johanna Wiechel-Steier skriver i ett mejl till Kungsbacka-Posten att ”vi avböjer att kommentera innan rapporten är beredd”, det vill säga innan den presenterats för politikerna.

LÄS MER:Halmstad och Varberg riskerar mista akutsjukhus – nytt kan byggas i Falkenberg

LÄS MER:Sms-livräddaren Gustav räddade sin fru – nu hjälper han andra

LÄS MER:Frillesåsprofilen återvänder till partipolitiken: ”Har aldrig riktigt lämnat”

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS