Hård kritik efter elva dödsfall på Kolla äldreboende

Listan är lång över den kritik som nu riktas mot Vardagas äldreboende Kolla. Bristerna är såpass allvarliga att revisionsbyrån kommer fortsätta granska boendet framöver.
– Jag är otroligt kritisk. Jag hade lågt förtroende från början och nu ännu lägre, säger Hravn Forsne (M), ordförande i nämnden för vård och omsorg.

ANNONS
|

Under november och december smittades 22 äldre av coronaviruset på Kolla äldreboende. Hälften av dem avled. Efter den händelsen anmälde Kungsbacka kommun boendet enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Men kritiken slutar inte där. Efter att ha fått indikationer på fler brister i verksamheten utöver smittspridningen gav förvaltningen för vård och omsorg revisionsbyrån EY i uppdrag att granska verksamheten.

Under torsdagseftermiddagen presenterades revisionsbyråns första delrapport för nämnden, och den visar på flera brister. Bland annat har rapporteringen av allvarliga händelser inte fungerat, medarbetare har inte fått tillräcklig utbildning och framför allt brister det på ledningsnivå. Där saknas struktur för uppföljningar och hur Kolla ska följa avtalet med kommunen.

ANNONS

Nämndens ordförande är upprörd

Nämndens ordförande Hravn Forsne (M) är upprörd över bristerna.

Är du förvånad över vad rapporten visar?

– Jag är varken förvånad eller inte förvånad. Vi ingick ett avtal med Vardaga om att göra en granskning eftersom vi fått indikationer på att det fanns allvarliga brister.

Hur är förtroendet för Vardaga i dag?

– Jag är otroligt kritisk. Jag hade lågt förtroende från början och nu är det ännu lägre.

Vilken är den allvarligaste bristen som framkommit i rapporten?

– Det finns inte en brist som är den allvarligaste utan det är den sammantagna mängden brister inom utbildning, organisation och dokumentation som är allvarlig. Alla dessa skapar en situation som riskerar säkerheten för patienten. Man har från Vardagas sida lovat och lurat kommunen, invånarna, de boende och personalen att de skulle kunna erbjuda de här bitarna och det har de inte gjort.

Fler boenden ska granskas

Tror du på en framtid med Vardaga som vårdgivare i kommunen?

– Jag uttalar mig inte om det nu. Vi ska granska samtliga Vardagas boenden och när slutrapporten kommit i höst fattar vi ett beslut.

Hade nämnden kunnat agera tidigare? Är du självkritisk?

– Jag är absolut inte självkritisk. När det blev så stor smittspridning på Kolla initierade vi omedelbart en utredning och när den kom krävde vi en djupdykning i samtliga Vardagas boenden. Den första delrapporten på Kolla äldreboende är den som är klar nu. Senare görs samma granskning på resten av deras boenden, säger Hravn Forsne.

ANNONS

Självkritik hos Vardaga

Gertrud Öjetoft, regionchef på Vardaga, håller med om att man inte levt upp till kommunens avtal och den kritik som riktas i revisionsrapporten.

– Vi har inte levt upp till det vi ska göra, till Vardagas standard eller till vårt avtal. Det är viktigt att vi är tydliga med det, det finns många olika delar i avtalet vi inte levt upp till. Det är jag inte nöjd med.

LÄS MER:Vardagas kontrakt kan ryka efter covid-skandalen

Hur har det kunnat bli såhär?

– Det finns flera omständigheter som gör att det har kunnat bli på det här sättet. Kommunikationen internt i företaget har inte fungerat som det ska, ledarskapet har inte fungerat som det ska och planerade åtgärder har inte kunnat genomföras. Pandemin har påverkat verksamheten i hög grad, det är ingen ursäkt men det är en förklarande omständighet.

Du har det yttersta ansvaret över verksamheten, hade du kunnat göra något annorlunda?

– Det finns jättemånga saker jag kunnat göra annorlunda, det är jag övertygad om. Bland annat kommunicerat med kommunen vad som skett i verksamheten under avtalets gång.

Trots kommunens bristande förtroende för Vardaga hoppas Gertrud Öjetoft att man vill fortsätta avtalet framöver.

– Det låter ju tråkigt att deras förtroende är lågt. Men vi har en kontinuerlig dialog med kommunen och den kommer fortsätta framöver.

ANNONS

LÄS MER:Anhöriga livrädda för Vardaga: "Beredd att demonstrera med plakat"

Gertrud Öjetoft: ”Försöker blicka framåt”

Hon påpekar att det sker ett förbättringsarbete på Kolla äldreboende och även på deras andra verksamheter, särskilt Blåvingen som de tog över hösten 2020, där det också varit lite ”trassligt”, beskriver Gertrud Öjetoft.

– Jag försöker hela tiden blicka framåt. Vi jobbar för att leva upp till avtalet med rätt personer på rätt plats med kompetens för att ge den vård och omsorg vårdtagarna behöver.

Kommer vi se liknande brister på något av de andra av Vardagas boenden?

– Jag kan inte svara rakt av ja eller nej, vi gör egna kvalitetstillsyner kontinuerligt och allting är inte uppfyllt till fullo, men vi jobbar hela tiden på att förbättra verksamheterna.

Rapporten i korthet:

”I korthet visade utredningen på brister i kompetens gällande basala hygienrutiner, brist på stöd, svår bemanningssituation och att vissa rutiner inte följdes.”

Revisionsbyrån kommer att fortsätta granska Kolla äldreboende under sommaren och även Vardagas ytterligare tre boenden i Kungsbacka, Blåvingen, Vickan och Ekhaga.

”Enligt vår mening saknas en tillräcklig och systematisk, dokumentation, uppföljning och kontroll av det dagliga arbetet kring omsorgstagare. Denna avsaknad kan i förlängningen medföra ytterligare risker för enskilda. Vi anser att ledningen för Kolla inte har säkerställt i tillräcklig utsträckning att omsorgstagarna får sina behov tillgodosedda”.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS