S och M är sams. Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Hravn Forsne (M), politiker i nämnden för vård och omsorg, anser båda att Vardagas kontrakt bör ifrågasättas. Arkivfoto
S och M är sams. Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Hravn Forsne (M), politiker i nämnden för vård och omsorg, anser båda att Vardagas kontrakt bör ifrågasättas. Arkivfoto Bild: Tobias Sandblom

Vardagas kontrakt kan ryka efter covid-skandalen

Sammanlagt 22 kunder smittades på Kolla äldreboende. Utredningen visar på bland annat bristande hygien. Nu vill både socialdemokraterna och moderaterna att avtalet med Vardaga ses över.
– Det här är en katastrof, säger Maj-Britt Rane-Andersson (S), andre vice ordförande i nämnden för vård och omsorg.

ANNONS
|

Kolla äldreboende sticker ut på ett negativt sätt vad gäller corona-smitta. Vid månadsskiftet november-december förra året blev 22 boende smittade, hälften av dem dog. Utöver det smittades 23 medarbetare.

Boendet drivs av Vardaga, men Kungsbacka kommun är huvudman. Kommunen har gjort en utredning i samband med händelsen. Den visar på flera brister på Kolla äldreboende och kritiken är svidande.

Bland annat har samma personal arbetat med både smittade och friska patienter, vilket riskerar öka smittspridningen. Personalen har inte hållit tillräckligt stort avstånd till varandra i personalutrymmen.

Vidare fanns det brister i den basala hygienrutinen och utbildningen kring den.

Utredningen visar även att kompetensen kring skyddsutrustningen och bemanningssituationen gjort att kunskapen om användandet varit bristande.

ANNONS

"Boendet har heller inte begränsat lokalerna i den omfattning som krävdes för att minska smittspridningen", skriver kommunen i sin utredning.

– Det är en katastrof. Något sådant här får inte förekomma. Visst, vi ska ha variationer och inte bara kommunala äldreboenden, men konkurrens får inte ske till varje pris. Det är människor som det handlar om, säger Maj-Britt Rane-Andersson.

Hon hävdar att hon var tidig med att påpeka att kommunen skulle göra en anmälan kring situationen. Socialdemokraten anser också att kontraktet med Vardaga bör ses över.

– Det har inte bara handlat om Kolla äldreboende. Liknande har skett på Blåvingen i Vallda, som också drivs av Vardaga. Vi måste se över kontraktet noga. Jag vet att Kolla haft problem med att få vikarier och att bemanningen varit låg. Det har gått ut över de äldre. Jag är väldigt bekymrad över detta, säger Maj-Britt Rane-Andersson.

Hravn Forsne, moderat ordförande i nämnden, håller med:

– Det som hänt är jätteallvarligt. Lex Maria-utredningen visar på bristande organisation, bristande basal hygien och att man inte bedrivit kohortvård (när personer med bekräftad covid isoleras).

Socialdemokraterna anser att man bör se över kontraktet med Vardaga. Vad säger du om det?

– Intressant att de gör det nu. När det här uppdagades satte jag igång en utredning av avtalet. Vi är i slutskedet av den. Det är en fullständig översyn och jag kan inte säga vad man kommit fram till än. Utifrån att man fullständigt brustit i rutiner vad gäller hygien och annat, så var det självklart att se över kontraktet, säger Hravn Forsne.

ANNONS

Urban Rybrink, kommunikatör på Vardaga:

– Det som hänt är beklagligt. Vi lider oerhört med de närstående.

Vad gör ni nu?

– Detta var i månadsskiftet november/december. Det vi gjort är att vi följer de instruktioner och restriktioner som Folkhälsomyndigheten satt upp.

Hur kunde det hända?

– Vi kan inte svara på det. Den frågan får ställas till de som bedriver smittspårning. Men generellt är det tre saker smitta kan bero på: personal, närstående eller de boende, säger Urban Rybrink.

Politiker i Kungsbacka anser att man bör ifrågasätta kontraktet med Vardaga. Hur ser du på det?

– Jag har inga kommentarer till det.

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se

ANNONS