Efter kritiken: Antalet ambulanser ska ses över

Under ett sammanträde på tisdagen togs beslutet att antalet ambulanser i Halland måste utredas.
– Vi behöver se över situationen gällande ambulanser i Halland, säger driftnämndens ordförande Ann Molander (L).

ANNONS
|

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa på Region Halland har nu gett förvaltningen med samma namn i uppdrag att utreda tillgången till ambulanser i regionen. Det beslutet togs under ett sammanträde på tisdagen.

– Vi har en ambulansvård i framkant, men befolkningsmängden ökar i Halland och vi har sett ett behov, säger Ann Molander.

Aktuellt att utöka resurserna

Hon poängterar att det sedan tidigare har tillkommit så kallad lättvårdsambulans samt en bedömningsenhet, men att det nu kan bli aktuellt att utöka resurserna ännu mer då ambulansvården inte vuxit i samma takt som befolkningen i länet.

Har inte en sådan här utredning gjorts ganska nyligen?

ANNONS

– Inte riktigt på det här sättet, men det är den förra utredningen som nu ligger till bakgrund när vi går in i det här skarpa läget, säger Molander.

LÄS MER:Hjärtsjuk patient fick vänta sex timmar på ambulans

Förhoppningen är att till en början få in åtminstone en bil ytterligare.

– Befolkningen ökar som sagt, och till 2030 beräknas antalet personer som är över 80 år öka med 11 000 personer i Halland. Sedan har vi i dag duktig ambulanspersonal som kan utföra allt fler uppgifter på plats, så då kan ibland transporttiderna förlängas. Men vi har en ambulansvård i framkant. Samtidigt höjs våra krav, säger driftnämndens ordförande.

Finns pengar att satsa

Samtidigt rullar inte ambulanserna utan bemanning.

Om det nu blir fler bilar, då blir det även aktuellt att anställa mer personal?

– Så blir det ju. Det är sex personer kopplade till varje bil då de kör på tre skift, så ja det blir i så fall aktuellt.

Hur är det med tillgången till utbildad personal, kan det bli ett problem?

– Det är alltid ett arbete att rekrytera och hitta kompetent och rätt personal. Men det har vi stora förhoppningar om att lyckas bra med.

LÄS MER:M kräver snabbare ambulanssjukvård: ”Vi borde kunna vara bättre”

Under sammanträdet redovisades även förvaltningens ekonomiska resultat vilket hamnade i positiv avvikelse mot budget.

ANNONS

Det finns alltså pengar att satsa på detta?

– Det finns pengar att satsa på detta, och vi kommer att gå fram med en begäran gällande utökning av driftnämndens budget för kommande år, säger Ann Molander.

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS