Kommunstyrelsens ordförande, Lisa Andersson, samt moderaternas gruppledare, Emanuel Forsell, anser vill se större öppenhet i vad som görs för att förbättra ambulansvården i Kungsbacka.
Kommunstyrelsens ordförande, Lisa Andersson, samt moderaternas gruppledare, Emanuel Forsell, anser vill se större öppenhet i vad som görs för att förbättra ambulansvården i Kungsbacka. Bild: Daniel Blomqvist

M kräver snabbare ambulanssjukvård: ”Vi borde kunna vara bättre”

Trots hög nivå sett till landet i övrigt kan ambulanssjukvården bli bättre. Det menar Moderaterna som nu vill att regionen tydligt redovisar vad som görs för att förbättra området ytterligare.
– Man kan ställa sig frågan om alla resurser är på rätt ställe, säger Lisa Andersson, ordförande i kommunstyrelsen.

ANNONS
|

I början av december fick en hjärtpatient vänta i sex timmar på ambulanstransport, vilket Kungsbacka-Posten rapporterade om för en tid sedan. Händelsen fick kommunstyrelsens ordförande, Lisa Andersson, samt partikollegan Emanuel Forsell att reagera.

– Man får se det i rätt kontext. Den halländska ambulanssjukvården tillhör de bästa i Sverige. Men vid vissa händelser har det tagit för lång tid innan ambulansen kommer på plats, och det är en signal om att det kan bli ännu bättre, säger Emanuel Forsell som är partiets gruppledare.

– Vi känner att det är viktigt att vi lyfter frågan och få fram vad som gjorts för att förbättra ambulansvården. Det är viktigt att det finns en transparens här. Enstaka händelser är illa nog, säger Lisa Andersson.

ANNONS

LÄS MER:C-politikern föreslår hjärtstartare på alla äldreboenden: ”Blev helt ställd”

Resursen på rätt ställe?

Förra året kom de så kallade lättvårdsambulanserna på plats i Halland. Syftet med dessa är att avlasta övriga ambulanser som då ska kunna rycka ut på fler akuta larm. De två lättvårdsambulanserna är placerade i Varberg, men tanken är att Kungsbacka liksom Halland i övrigt ska gynnas lika mycket av resursen.

– Tanken är primärt att de ska utgå från Varberg men att de även ska kunna gynna Kungsbacka, säger Emanuel Forsell.

Får Kungsbacka lika stor del av resursen?

– Tittar man hur det ser ut proportionerligt så har Kungsbacka flest avvikelserapporter i länet. Högsta prioritet är att rädda liv. Målet när det kommer till prio-ett-larm är att ambulans ska vara på plats inom tio minuter i 80 procent av fallen. Förra året låg vi på 63 procent. Det är bra sett till genomsnittet i Sverige, men vi borde kunna vara ännu bättre, säger Emanuel Forsell.

LÄS MER:Räddningen för ambulansbristen – lättvårdsambulanser

Han förklarar att det tillkommit andra typer av resurser, som sms-livräddare, vilka kan öka möjligheten till snabb hjälp på plats. Men poängen är, enligt de båda, att regionen bör bli mer öppen med vad som faktiskt görs.

– Vi ser att ambulanspersonalen i Kungsbacka jobbar mycket övertid. Är det för att de är för få? Eller är det något annat man behöver ändra på? säger Emanuel Forsell.

ANNONS

– Gör vi saker på rätt sätt? Det är viktigt med öppenhet här. Man kan till exempel ställa sig frågan om alla resurser är på rätt ställe, säger Lisa Andersson.

”Utmanande befolkningsgeografi”

Region Halland svarar på den uppmärksammade bristen på resurser med att det görs ständiga analyser och uppföljningar inom ambulanssjukvården utifrån den kartläggning som genomfördes 2019.

– När det gäller Kungsbacka kommun såg vi en utmanande befolkningsgeografi där invånarna är utspridda på ett annat sätt jämfört med övriga större kommuner i regionen samt en snabb befolkningstillväxt. Denna fråga arbetar vi vidare med och det kommer att komma ett uppdrag nästa vecka utifrån ett förslag från vår driftsnämndsordförande gällande resursfördelning inom Halland, skriver Kenth Ahlin, verksamhetschef vid ambulanssjukvården på regionen.

Anser ni på regionen att ambulansvården kan bli bättre?

– Vårt mål är att ständigt bli bättre och ha en effektiv och jämlik ambulanssjukvård i Halland. Kartläggningen förutspådde en avsevärd ökning av behovet av ambulansresurser framöver med den ökande befolkningen.

Som en del i detta har regionens verksamhet, enligt Kenth Ahlin, infört rutiner för hänvisning av patienter till annat transportsätt och utökat möjligheterna för patienthänvisningar av patienter utan slutenvårdsbehov. Vidare har verksamheten förstärkts med två lättvårdsambulanser.

ANNONS

– Dessa är baserade i Varberg och Halmstad och är ett kostnadseffektivt medel för att bibehålla beredskapen och tillgängligheten till ambulans för invånarna i regionen.

Får Kungsbacka lika stor del av resurserna som övriga Halland?

– Ambulanssjukvården i Halland bedrivs i ett regionalt perspektiv för att skapa samordning, jämlik vård och förstärkning vid behov.

Kan ni bli mer öppna i förbättringsarbetet?

– Vårt mål är att vara transparenta och vi är alltid tillgängliga för dialog, avslutar Kenth Ahlin.

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS