Lotta Blomqvist, säkerhetschef i kommunen, anser att beredskapen på hemmafronten är god. ”Skyddsrummen kan tas i bruk inom 48 timmar som det är sagt”
Lotta Blomqvist, säkerhetschef i kommunen, anser att beredskapen på hemmafronten är god. ”Skyddsrummen kan tas i bruk inom 48 timmar som det är sagt” Bild: Fredrik Simson

Beredskapschefen: ”Skyddsrummen kan tas i bruk inom 48 timmar”

Skulle krisen på allvar drabba Sverige så finns det en plan för Kungsbacka.
– Vi jobbar för att vara väl förberedda oavsett skäl till störning, säger kommunens säkerhets- och beredskapschef, Lotta Blomqvist.

ANNONS
|

Den pågående ryska invasionen av Ukraina skapar såväl rubriker som oro. Då tonläget fortsätter att vara skarpt från den ryska sidan hör allt fler nu av sig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med frågor. Även på lokal nivå märks en ökning av inkommande samtal.

– Vi har fått till oss fler samtal med frågor om till exempel skyddsrum eller hur man bäst kan förbereda sig på egen hand, säger Lotta Blomqvist.

Det huvudsakliga rådet är det som varit gällande sedan ett par år tillbaka, att man bör ha såpass med mat och förnödenheter i hushållet att man klarar sig en vecka i fall krisen slår till.

ANNONS

– Mycket handlar om att ha det mest nödvändiga hemma. Tidigare var det 72 timmar men det har man gått ifrån, och nu gäller rekommendationen att man ska klara sig en vecka. Och det är för att samhället ska kunna prioritera de som bäst behöver hjälp i händelse av kris. Det här gäller generellt och oavsett. Det kan vara en pandemi eller att vi drabbas av elbortfall, säger Lotta Blomqvist.

Kontakt med försvarsmakten

Det är Länsstyrelsen i Halland som nu har det övergripande ansvaret i beredskapsfrågan, men dialogen med kommunerna är tät.

– Länsstyrelsen är den högsta civila regionala totalförsvarsmyndigheten. De följer händelseutvecklingen och har kontakt med andra centrala myndigheter, som försvarsmakten till exempel, och sedan delger de oss löpande information, säger beredskapschefen.

Ett schema för möten är upprättat där träffar ska hållas en gång i veckan från och med nu och en tid framöver, men kan bli tätare om läget förändras.

– Och där kommer länsstyrelsen att ge en lägesbild. På det hela taget fungerar det ungefär som det har gjort under pandemin, säger beredskapschefen.

Skyddsrum och nödvattenplan

En fråga som varit aktuell i många medier de senaste dagarna är den om skyddsrum. I Kungsbackas fall är den inventeringen nyligen gjord, berättar Lotta Blomqvist.

ANNONS

– Vi har sedan tidigare gjort en inventering av skyddsrummen, och då ska sägas att de gäller de skyddsrum som ligger i fastigheter som ägs av kommunen. Det är respektive fastighetsägare som har ansvaret.

Så då har kommunen god uppfattning om skyddsrummens skick?

– Vi har god koll och bedömer att de kan tas i bruk inom 48 timmar så som det är sagt.

Hur är det med annan beredskap, tillgång till vatten till exempel?

– Vi har en nödvattenplan som förvaltningen Teknik ansvarar för. Och det är samma där, att den är tänkt att kunna tas i bruk även om det är något annat som är orsaken. Vi jobbar för att vara väl förberedda oavsett skäl till störning, även om det som händer i världen just nu såklart ställer saker på sin spets.

LÄS MER:Kungsbacka med på samverkansmöte om flyktingar: ”Stort beslut i dag”

LÄS MER:Region Halland upprättar stabsfunktion

LÄS MER:Brandmännen i Kungsbacka kommun saknar motorsågar – stor ilska: ”Känner ingen trygghet”

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS