Banarbetarnas högsäsong – här är alla trafikstopp under påsken

Påsken är startskottet för banarbetssäsongen, det är sen gammalt. Här är banarbetena du bör känna till om du ska resa i regionen.
– Vi passar på att göra väldigt mycket underhåll, säger Madelene Frödell, enhetschef för Trafik på trafikverket.

ANNONS

Skinande sol, ingen snö och tjälen har gått ur marken. När påsken kommer har tågbolagen också färre avgångar och resenärer. Förhållandena är optimala för rallarna och flera stora planerade banarbeten sätter nu igång.

– Vi kraftsamlar och utför arbeten när det är färre resenärer. Vi vill att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt och jobbar alltid nätter. De större arbetena planerar vi till helger som påsk, säger Madelene Frödell, enhetschef trafik på Trafikverket.

Flera farleder påverkas

Trafiken på Västra Stambanan, Bohusbanan, Västkustbanan och Viskadalsbanan kommer med andra ord att påverkas.

– De stora banarbetena är en tågtunneln i Varberg, förbigångsspår i Herrljunga och i Göteborg är det ett stort arbete med planskildhet i Olskroken, säger hon.

ANNONS

Tågbolagen planerar runt banarbetena. Västtrafik har bland annat satt in ersättningsbusar på Bohusbanan, bussar ersätter också tågen förbi Herrljunga och söderöver är ersätts Öresundstågen till Helsingborg.

Allt är förplanerat

– Vi gör väldigt mycket underhållsarbeten också. Vi samplanerar och passar på att fixa kontaktledningar, spår, växlar och sånt, säger hon.

För detaljerad information om resor är det alltid bäst att vända sig till respektive tågbolag.

– Viktigt att påpeka är att det är tågbolaget där man köpte sin biljett som har bäst information om hur de löst situationen. Alla arbeten är förplanerade och de finns inom ramen för ordinarie tidtabell och biljett, säger hon.

Västkustbanan: Mölndal-Kungsbacka-Malmö

Mellan den 6 april klockan 23.45 och den 10 april klockan 12.00 stoppas Öresundstågen mellan Göteborg och Helsingborg. De ersätts med buss fram till Hede station. Från Hede till Mölndal och Göteborg gäller pendeltåg.

Resor söderut på Västkustbanan påverkas av ett tunnelbygge i Varberg. Trafiken genom Varberg stoppas från fredag den 7 april från klockan 00.00 till och med måndag 10 april klockan 23.59. Tåg ersätts med buss på delar av sträckan Göteborg-Malmö.

Specifik information om din resa med ersättningstrafik finns på ditt tågbolags app eller hemsida.

Källa: Trafikverket

Västra stambanan: Göteborg-Herrljunga-Stockholm

Tågtrafiken på Västra stambanan förbi Herrljunga stängs av i fyra dygn. Från torsdag 6 april klockan 14.00 till och med måndag den 10 april samma tid.

Under tiden är hela sträckan Alingsås-Göteborg stängd och ersatt av buss. Med undantag för torsdagen, då tågen går fram till klockan 14.00 mellan Göteborg och Partille.

Orsaken till stoppet är bygget av två förbigångsspår intill befintliga spår mellan Hallebo och Remmene kyrka. Trafikverket passar även på att göra flera mindre underhållsarbeten på Västra stambanan under stoppet.

Källa: Trafikverket och Västtrafik

Bohusbanan: Göteborg-Ytterby-Strömstad

Torsdag 6 april klockan 00.00 fram till onsdagen den 12 april ersätts Västtågen med buss på sträckan Göteborg-Ytterby. Tågen kör Strömstad-Uddevalla-Ytterby och omvänt. Resenärer hänvisas till respektive tågbolag eller appen Västtrafik To Go för detaljerad information.

Ett ettårigt banarbete på Bohusbanan startar sedan 13 april vilket innebär: ingen tågtrafik mellan Stenungsund och Uddevalla.

Trafiken på Vänerbanan mot Vänersborg påverkas också, bland annat genom att inga tåg går mellan Gamlestaden och Göteborgs central. Där gäller spårvagn.

Källa: Trafikverket och Västtrafik

Spårvagnstrafiken i Mölndal ställs in

Spårvagnstrafiken i Mölndal ställs in i två veckor i april, bland annat under påsken. Det är ett spårarbete mellan Mölndal och Lana hållplats.

Stoppet inleddes den 3 april klockan 04.00 på morgonen och pågår fram till den 21 april klockan 04.00. Spårvagnarna ersätts med buss och förhoppningen är att det inte ska medföra längre restid.

Källa: Västtrafik

Viskadalsbanan: Mark-Varberg

Ett spårarbete mellan Varberg och Veddige gör att tågen inte kan trafikera den sträckan. Bussersättningar sätts in och ersätter, och enligt Trafikverket kommer det medföra ungefär 30 minuters extra restid.

Banan Veddige-Varberg är avstängd från klockan 00.00 på långfredagen, 7 april, till annandag påsk, 10 april klockan 24.00.

Tågen mellan Fritsla och Borås kommer att gå som vanligt.
Källa: Hallandstrafiken
ANNONS