Förvaltningschef Arian Faily.
Förvaltningschef Arian Faily. Bild: Emelie Asplund

66 miljoner till vård och omsorg – färre antal timvikarier

Kungsbacka kommun får 66 miljoner kronor av staten. Pengarna ska gå till att minska antalet timvikarier inom vård och omsorg.

ANNONS

Socialstyrelsen fick ifjol regeringens uppdrag att fördela statsbidrag för att minska antalet timvikarier. Det riktar sig till kommunalt finansierad vård och omsorg.

Kungsbacka var en av kommunerna som sökte eftersom man minskat antalet timvikarier och ökat antalet sjuksköterskor på vård- och omsorgsboenden.

Pengarna delas upp

För Kungsbackas del handlar det om nästan 66 miljoner kronor. 55 miljoner går till att minska antalet timvikarier och resterande del är kopplat till antalet sjuksköterskor på särskilt boende.

– Detta extra tillskott kommer att ge oss kraft i vårt fortsatta utvecklingsarbete inom vård & omsorg, säger Arian Faily förvaltningschef på vård & omsorg i ett pressmeddelande.

Kungsbacka har heltid som norm och kommunen menar att statsbidraget underlättar i det arbetet.

ANNONS

Kommande två åren

– Det är ett stort ansvar att förvalta och placera pengarna klokt. Det är viktigt att medlen används på ett sätt så att vi inte får ökade kostnader som vi inte kan bära efter 2023. Målbilden är att vi använder medlen på ett sådant sätt där nämnden och förvaltningens mål nås samtidigt som vi har en budget i balans, säger Arian Faily.

Statsbidraget ska användas under 2022 och 2023.

LÄS MER:Vikariebrist hos kommunen – vänder sig till Snapchat: ”Behöver synas mer”

LÄS MER:Personal misstänks bytt medicin – vårdtagare avled: ”Tar det på största allvar”

LÄS MER:Kritik mot äldreboende: Vårdtagare återupplivades mot sin vilja

ANNONS