Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Stefan Bennhage

Vi måste använda skattepengarna till vad de är avsedda för

1,3 miljarder var Region Hallands vinst under 2021. Pengar som istället för att gå till din vård, din kollektivtrafik och din miljö, sparats på regionens konton, skriver företrädare för Vänsterpartiet.

ANNONS

Allt för länge har marknadsideologi fått styra vårt samhälle. Vård, skola och omsorg har tagits över av stora bolag och riskkapital. Vi ser att tryggheten och vår gemenskap slagits sönder och att klassklyftorna ökat.

Att välfärden omfattar alla som bor i vårt land var länge en självklarhet. Nu ifrågasätts den idén från höger. Blåbrun politik går ut på att angripa invandrare, sjuka, arbetslösa och personer med funktionsnedsättning och villkora och begränsa tillgång till välfärd. Inställningen är att invandrade, sjuka och arbetslösa är lata. Lättjan ska botas genom försämringar av redan magra tillgångar. Samtidigt ska toppskiktet få det bättre, genom sänkta skatter och allt generösare förmåner. Enligt högerns logik presterar de rika istället bättre genom morötter och bidrag. Det hänger inte ihop och skapar konflikt och misstro.

ANNONS

I Vänsterpartiets Halland har alla samma rätt till ett gott liv. Alla kan bli sjuka eller förlora jobbet. Om det händer ska du kunna lita på att få god vård och skälig ersättning. När du blir gammal ska du kunna leva gott på din pension, inte bara överleva. Du som lever med funktionsnedsättning ska kunna lita på att du får det stöd du behöver och din rätt att delta i samhället utan att ifrågasättas. Vi måste väva ett starkt skyddsnät som håller tätt mellan maskorna. Ett nät som håller för alla Hallands invånare. Detta är trygghet på riktigt!

1,3 miljarder var Region Hallands vinst under 2021. Pengar som istället för att gå till din vård, din kollektivtrafik och din miljö, sparats på regionens konton. Det kan avlöna 1 700 barnmorskor, betala för 32 000 intensivvårdsdygn eller finansiera sex timmars arbetsdag för 15 000 undersköterskor. Idag står vi med två fallfärdiga akutsjukhus, där vårdsalar spärras och stora delar är bortom räddning. Vi dras med vårdskulder och operationer ställs in på obestämd tid. Borgarna har styrt över vår sjukvård sedan landstingen infördes på 1800-talet. Det räcker nu, vi vill se en förändring!

Vänsterpartiet Halland

Agnes Hultén

Lena Ludvigsson

Åke Andersson

LÄS MER:V tänker driva klassiska kärnfrågor: ”Alltid viktigast”

LÄS MER:Här är partiernas vallöften för Halland

LÄS MER:Så vill riksdagspartiernas toppnamn förändra Halland

ANNONS