Vi är rädda om de gröna lungorna

Det skriver Monica Neptun (L) i en replik till Agnetha Ernegård och Kungsbackas Framtidsparti.

ANNONS
|

Svar till Agnetha Ernegård – Så bra att du också vill att vi skall fortsätta satsa på mötesplatser i Kungsbacka

Vi har under senaste åren byggt flera uppskattade mötesplatser för alla åldrar, senast vår fina Go plats , vid teaterparken, som nyttjas av ALLA åldrar.....

Hamntorgets sittgrupper är också flitigt använda vilket är väldigt trevligt att se.

Agnetha om du läser förslaget gällande torget så handlar detta inte om att bygga om hela Kungsbacka torg det handlar om att ta bort de så omskrivna bilparkeringarna och därmed kunna utnyttja hela torgytan till olika former av aktiviteter samt att göra torget lite grönare.....

ANNONS

Att ta bort de fasta bänkarna innebär att vi öppnar upp för ökad flexibilitet.

Badhusparken är en härlig park i anslutning till vårt torg som vi naturligtvis skall ta till vara och vi kommer under våren sätta ut fler sittplatser / grupper där vi alla kan exvis köpa take away mat från våra restauranger och sätta oss med bra avstånd och njuta av mat och miljö

LÄS MER:Gör Badhusparken till Kungsbackas folkets park

Liberalerna vill värna vårt torg och hoppas på många olika former av arrangemang på denna ytan.

Samtidigt vill vi bevara och kunna njuta av vår fina park, våra gröna lungor skall vi vara rädda om, vi vill inte bygga på denna ytan.

Monica Neptun

Liberalerna

ANNONS