Vägen till en hållbar socialtjänst

När vi är lyhörda, proaktiva, metodiska och tar strategiska beslut så räcker våra resurser till en hållbar socialtjänst. Till hösten kommer nämnden fatta nya beslut och vi kommer att beskriva vår väg mot en hållbar socialtjänst, skriver företrädare för Moderaterna i Kungsbacka.

ANNONS
|

Individ och familjeomsorgen befinner sig i en förändringsresa. För att möta framtida behov med begränsade resurser måste vi ha en effektiv och innovativ verksamhet och det kan vi endast få genom att göra genomlysningar och analyser av all verksamhet. Det innebär också att vi måste förtydliga vad som menas med "skälig levnadsnivå" och "goda levnadsvillkor" och fördela resurser dit där de behövs som mest.

LÄS MER:Moderaterna: Tydligt att det behövs fler vägalternativ i Kungsbacka

Den som söker vårt stöd och har rätt till insatser enligt lag kommer att få det i framtiden också. Individ och familjeomsorgen består av en mångfacetterad verksamhet med oerhört duktiga medarbetare som varje dag gör skillnad för dem som behöver oss som mest och vi skall dra lärdom av det vi vet att vi gör bra för att utveckla våra verksamheter. För att nå en hållbar socialtjänst måste vi prioritera våra kärnverksamheter, utveckla nya arbets-, organisations- och finansieringsformer i dialog med medarbetare, föreningar och civilsamhället.

ANNONS

LÄS MER:Moderatpolitikern tvivlar på uppgiften: ”Är det värt det?”

När vi är lyhörda, proaktiva, metodiska och tar strategiska beslut så räcker våra resurser till en hållbar socialtjänst. Till hösten kommer nämnden fatta nya beslut och vi kommer att beskriva vår väg mot en hållbar socialtjänst. Vi kommer att fokusera på det vi gör bra för att göra det ännu bättre. Vi tar ansvar för vår verksamhet och ekonomi. Vi gör om och gör rätt när det inte riktigt blev som tänkt.

Kalle Påsse Sundvall (M)

Ordförande nämnden för Individ- och familjeomsorg

Gunilla Apler (M)

Magnus Bodin (M)

Bo Dahlström (M)

Agnes Karlsson (M)

Heidi Sjöstedt (M)

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS