Insändarskribenten vill att skolan fixar ljudnivåerna i lärmiljöerna.
Insändarskribenten vill att skolan fixar ljudnivåerna i lärmiljöerna. Bild: Annika Levander

Vad är viktigast – elevers hälsa eller pengar?

Elever och lärare tycker att det är högljutt i klassrum, matsalar och korridorer.

ANNONS
|

Enligt arbetsmiljöverket så kommer de störande ljuden från skrap av stolar, andra elever utanför klassrummen i korridoren som pratar och prat i klassrummet. Ljuden kan förhindra prestationsförmåga eller minne och elever kan bli stressade eller få huvudvärk. Ljuden kan långsiktigt skapa öronsusningar eller ljudkänslighet, det säger Elevhälsoportalen. I skolan ska man kunna fokusera och höra vad läraren säger!

Det är inte svårt att åtgärda det här heller! Hörlurar eller hörselskydd, möbeltassar på stolar och bord i klassrummen och matsalen för att minska skrap mot golvet. Gardiner, mattor, tavlor eller annan inredning kan användas för att fixa akustiken, speciellt i matsalarna där det är mycket öppna och hårda ytor. Man kan använda grupprum eller klassrum till lokaler där man kan studera, ta en tupplur eller bara vara ensam och kunna slappna av i. Inne i rummen så ska det vara tyst och man ska visa respekt för de elever och lärare som vill ha en lugn stund.

ANNONS

I miljöhälsoenkätundersökningen från 2019 svarade ungefär en fjärdedel av tolvåringar att de störs av ljud i skolan, drygt lika många svarade i samma enkät blev störda av ljud i matsalen. Om så många elever och lärare blir störda av buller och ljud i skolan tycker jag att skolorna ska göra något åt detta!

Ja det kommer att kosta pengar; det gör allt, men vad tycker ni är viktigast? Elevers psykologiska hälsa eller pengar? Själv tycker det är ett självklart svar. Om man ska lägga pengar på något ska det vara barn och ungdomars välmående. Enligt Socialpedagoska skolmyndigheten står det i skollagen att alla lärmiljöer ska utformas så att alla barn och elever tillförsäkras en miljö som präglas av trygghet och studiero. Dessutom ska lärmiljön ta hänsyn till barns och elevers olika behov samt rätt till utveckling och lärande.

Ny tycker jag att skolorna skärper sig och tänker till, så att lärare får lära ut och elever får lära sig!

Adina Hilmersson, IES Kungsbacka

LÄS MER:Inför läxfria skolor – för elevernas välbefinnande

ANNONS