Inför läxfria skolor – för elevernas välbefinnande

Hemläxor låter ju jättebra ur skolans synvinkel, men läxor kräver tid, energi och kan skapa stress.

ANNONS
|

Enligt statistikmyndigheten så känner sig 50% av alla flickor och 20% av alla pojkar stressade på grund av läxor. Ett annat problem är att vissa elever inte har föräldrar som kan hjälpa eleverna med läxor när andra elever har föräldrar med akademisk utbildning. Dessa elever kan då få en fördel i skolan. Läxor ska inte heller finnas för att lärare har missbedömt uppgiftens tid och väljer därför att ge ut läxor istället. På sin fritid är det viktigt att göra fysiska aktiviteter, inte göra läxor. Därför tycker jag att fler svenska skolor ska vara läxfria!

Elever som går på läxfria skolor känner sig mindre stressade. Att avskaffa läxorna i skolan skulle minska psykisk ohälsa och eliminera konflikter mellan föräldrar och barn. “Färre konflikter hemma vid köksbordet och en mer jämlik skolgång för eleverna”, är resultatet av en läxfri skola enligt rektorn på Norrevångsskolan, som har haft läxfri skola i 5 år. Läxfria skolor bidrar också till mer jämlikhet enligt artikeln “Skolan som skippar läxor - för ökad jämlikhet” på SVT Nyheter. När skolan blir läxfri blir den mer jämlik, eftersom föräldrarna har olika förutsättningar för att ge sina barn läxhjälp. Genom att ha läxfria skolor, så prioriterar vi elevernas hälsa och en jämlik skolgång.

ANNONS

Många anser att läxor utvecklar goda studievanor. Goda studievanor kan uppnås på annat sätt, genom att plugga till prov. Behovet av läxor skulle då minska.

Den här insändaren visar att läxor bidrar till stress för många ungdomar och mindre jämlikhet. En lösning är att fler svenska skolor borde vara läxfria för att minska stress och göra skolan mer jämlik. Jag tycker att lärandet ska ske på lektioner, elevens hälsa ska prioriteras och att med läxfria skolor blir det mer en jämlikhet skolgång för elever med olika bakgrund.

Därför ska fler svenska skolor bli läxfria för alla elevers välbefinnande!

Emilia Kenaga, elev på IES Kungsbacka

LÄS MER:Vad vill M och stödpartierna med skolan i Kungsbacka?

ANNONS