Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Malin Strandberg

Svar på frågor gällande kommunens skyddsrum

Replik till ”Frågor gällande kommunens skyddsrum”.

ANNONS
|

Senaste tidens diskussioner om bland annat beredskap och civilt försvar kan väcka en del tankar. I grunden tycker vi att det är bra eftersom det handlar om att vi alla behöver ha mer kunskap och därmed en mental förberedelse för att bättre klara av samhällsstörningar och ytterst ett krig.

Gällande dina frågor kring skyddsrum har vi som kommun ett ansvar att ha korrekt och tillförlitlig information i våra informationskanaler men man har också som invånare ett eget ansvar att söka information. På din första fråga om vem som ska bege sig till vilket skyddsrum är svaret att du ska gå till det du är närmast. Det spelar ingen roll om du hyr en bostad där eller inte.

ANNONS

Vi håller med om att ha koll på var skyddsrum ligger är en del av hemberedskapen. Är det så att man av någon anledning inte har möjlighet att ta del av information på kommunen eller MSB;s webbplats finns det andra sätt att få information om skyddsrum. I broschyren “Om kriget eller krisen kommer” finns det information och man är också välkommen att kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt eller besöka något av våra bibliotek för att få hjälp.

Vidare undrar du om man kan lita på att MSB:s skyddsrumskarta visar korrekt information. Vi förutsätter att andra myndighets information stämmer.

Under 2023 har MSB gjort två tillsyner av de skyddsrum som Kungsbacka kommun ansvarar för. Vi gör själva årligen inventering på dessa och ser över att det som finns på plats fungerar.

Slutligen undrar du över hur tillgången av skyddsmasker, filter och annat ser ut i Kungsbacka kommun. När man rustade ner civilförsvaret i Sverige togs också de beredskapslager som fanns ur bruk. När man nu rustar upp det civila försvaret igen behöver det här ses över och kommunen följer det noggrant.

Jonas Lebrand, Säkerhet- och beredskapschef Kungsbacka kommun

Johan Arvidsson, enhetschef säkerhet i Kungsbacka kommun

ANNONS