Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Maria Steen

Frågor gällande kommunens skyddsrum

Undertecknad har några frågor samt funderingar gällande skyddsrum i vår kommun.

ANNONS
|

Jag är medveten om att det är MSB och inte kommunen som är ansvariga. Men kanske någon ändå kan ge svar på de frågor jag ställer.

Gick in på Kungsbacka kommuns hemsida, där detta går att läsa; ”Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Här får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem”. Jag sökte och hittade då fem olika adresser till skyddsrum med samma gatunamn som där jag bor. Nästa fråga som man skulle få svar på via kommunens hemsida; Vem ska bege sig vart? Svar som ges; Du tar dig till det skyddsrum som är närmast. En fråga som dök upp. Om ett skyddsrum ligger närmast men inte har den fastighetsägare som jag hyr av, får jag då använda det skyddsrummet?

ANNONS

Att känna till ditt närmsta skyddsrum är en del av hemberedskapen. Bra är väl då att invånare får information, alla kan ju inte googla eller tänker på att ta reda på detta!

Vidare stod; Alla fastigheter med skyddsrum är märkta med skyddsrumsskylt på husfasaden. Eftersom det inte fanns någon bild, så googlade jag fram att skylten är på vit botten med gul fyrkant i den en blå trekant.

Nästa fråga man skulle få svar på var; Hur många skyddsrum finns det? I Kungsbacka kommun finns det enligt MSB skyddsrumskarta 167 skyddsrum. Min fråga, stämmer denna uppgift? Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Skyddsrum är bara ett av flera sätt att skydda befolkningen vid fara under höjd beredskap. Bra är väl då att få information var de finns.

Fortsatt text från kommunens hemsida; Vem ansvarar för att iordningställa skyddsrummen? Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret för skyddsrum. När ett skyddsrum är klart att användas ska det finnas vatten upptappat i kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Iordningställandet får ta max 48 timmar. Mat och exempelvis hygienprodukter finns inte i skyddsrummen. Det behöver du ta med själv. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ansvarar för tillsyn av skyddsrum. Undrar då, har MSB gjort detta i skyddsrummen i kommunen?

ANNONS

Till sist; Finns det planer på att färdigställa fler? Svaret som ges; Eventuell nyproduktion av skyddsrum utgår från bedömd hotbild samt regeringens och riksdagens inriktning för skyddsrumsverksamheten. MSB har nyligen fått i uppgift att utreda behovet av befolkningsskydd. I den utredningen är skyddsrum en del tillsammans med frågor om tillgång till skyddsmasker, filter och mycket annat. Hur ser tillgången av detta ut i kommunen?

Bra att veta är detta; Får jag ta med mig mina husdjur till skyddsrummet? Nej, skyddsrummen är endast avsedda för människor.

Ser fram emot svar på frågorna samt ytterligare info.

Agnetha Ernegård

Kungsbacka Framtidsparti

ANNONS