Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Roger Larsson

Skyddsrum en aktuell fråga

En fråga som tyvärr blivit högst aktuell är hur det står till med våra skyddsrum, faktiskt något som vi i Sverigedemokraterna lyfte i kommunen redan 2020.

ANNONS
|

Vi tyckte det var viktigt att kommunen gjorde en översyn, särskilt givet brister i tillsyn samt att skyddsrum inte helt stämde överens med information som fanns på MSB:s hemsida, och att man informerar kommuninvånarna på ett enkelt och tydligt vis var skyddsrummen finns.

Det är mycket riktigt, som vi fick till svar, MSB som ansvarar för tillsynen av skyddsrummen. Men som med så mycket annat har den tidigare socialdemokratiska regeringen valt att prioritera annat än Sveriges medborgares säkerhet. Man har inte gett myndigheter de resurser som behövts för att kunna utföra sina uppdrag ordentligt, som här exempelvis MSB.

Drygt hälften av skyddsrummen i Halland har varken godkänts eller haft tillsyn de senaste 15 åren. Halland har också minst antal skyddsrumsplatser i landet sett till befolkningen och ute i Onsala finns inga alls.

ANNONS

Nu har vi en handlingskraftig regering där Sverigedemokraterna ingår i regeringsunderlaget och vi ser nu till att skjuta till medel till myndigheten för att förstärka både arbetet med upprustning av skyddsrum och den kommunala räddningstjänstens förmåga under höjd beredskap.

Carita Boulwèn (SD) Riksdagledamot

Replik på:

LÄS MER:Frågor gällande kommunens skyddsrum

ANNONS