SD: Språkkrav är en självklarhet

Den Socialdemokratiska integrationspolitiken är ett katastrofalt misslyckade, skriver Carita Boulwén, gruppledare för SD, och menar att språkkrav för att jobba i kommunen är en självklarhet.

ANNONS

Att svenska språket är nyckeln till integration, till att på riktigt bli en del av det svenska samhället borde ju vara lätt att förstå, även för Socialdemokraterna. Lika lätt borde det vara att förstå att arbete med våra barn, äldre och svaga inte ska vara ett integrationsprojekt. De som arbetar med dem måste kunna förstå och bli förstådda. Vi kan inte riskera att barnen inte kan tillgodogöra sig utbildningen de har rätt till, att våra barn, äldre och sjuka inte får den omvårdnad de behöver för att personalen inte kan språket. Både IVO och Kommunalarbetaren har lyft bristande kompetens i svenska språket som ett riskområde.

ANNONS

LÄS MER:M öppnar för språktester – "Ska man jobba med barn och äldre ska man tala begriplig svenska"

I granskningar har rapporterats om att språkförbistringar lett till allvarliga incidenter, fel medicin har getts, oförmåga att dokumentera, ta emot instruktioner och föra viktig information vidare till medarbetare. Vilket då också ger extra arbetsbelastning för övrig personal. De som kommer till vårt land får undervisning i SFI kostnadsfritt, på svenska skattebetalarnas bekostnad. Att då kunna ställa krav på goda kunskaper i svenska språket för dem som ska arbeta med våra sköraste grupper borde vara en självklarhet. Något som S alltså bara avfärdar som populistiskt förslag. Socialdemokraterna hävdar vidare att de har lösningar på problemen och menar att man löser samhällsutmaningarna genom beprövade metoder. Ja, det har vi ju sett hur bra det har gått...

S vill alltså fortsätta med den katastrofalt misslyckade integrationspolitik.

Kom det ihåg!

Carita Boulwèn

Gruppledare

SD Kungsbacka

LÄS MER:Kompetenslyft i stället för språkkrav

ANNONS