Kolla vård- och omsorgsboende, Kungsbacka.
Kolla vård- och omsorgsboende, Kungsbacka. Bild: Mia Sandblom

S: Problemen på Kolla vård- och omsorgsboende måste utredas fullt ut

Detta är inte välfärd som är värdig våra äldre, skriver Maj-Britt Rane Andersson (S) och Ermin Škorić (S), Nämnden för vård och omsorg.

ANNONS
|

LÄS MER:Hård kritik efter elva dödsfall på Kolla äldreboende

Det har rapporterats i media kring den massiva kritik som har framförts i Kolla-utredningen. Kolla-utredningen har hittills påvisat förekomst av brister i journalanteckningar, uteblivna händelserapporteringar, personal som inte hinner göra sitt jobb samt utebliven kännedom om basala hygienrutiner. Vi socialdemokrater i Nämnden för vård- och omsorg reagerar starkt på dessa uppgifter.

Vi läser med fasa kring rapporten avseende Kolla vård- och omsorgsboende. Detta är inte välfärd som är värdig våra äldre. Den massiva kritik som har lyfts fram i EY:s granskning av Kolla vård- och omsorgsboende omfattar flera delar i verksamheten. Bland annat pekar rapporten på bristen av basala hygienrutiner, ofullständiga händelserapporteringar med mera. Även ägarbytet av verksamheten har lyfts fram i utredningen som orsak till uppkomna problem.

ANNONS

LÄS MER:Säg upp alla avtal med Vardaga omgående

Den här frågan måste nu utredas fullt ut. Vi kan inte starta en avtalspraxis där denna typ av händelser på något sätt kan ligga till grund för att avtal ska vara kvar.

En annan del av kritiken är att det saknas dokumentation om de äldres bemanningsbehov för att tillgodose det vårdbehov som finns. I skrivande stund konstateras det inte finnas några vårdtyngdsmätningar. Samtidigt saknas transparens i de gjorda schemaändringarna och om dessa har lett till lägre eller högre bemanning.

Vi som socialdemokrater kommer inte att tillåta de högerkonservativa krafterna att på något sätt vara passiva i denna fråga under hösten 2021. Vi kommer lägga förslag som de andra politikerna i den styrande majoriteten i nämnden ska kunna ta ställning till. Vi litar på att det finns socialliberala krafter i nämnden som kan se helheten och vikten av att dra en gräns.

LÄS MER:Vård, skola och omsorg utförs bäst utan vinstintressen

Den andra delrapporten delges Nämnden för vård och omsorg under hösten 2021. Fram till dess planeras flera möten mellan kommunen och vårdföretaget. Därefter väntas skarpa förslag och beslut i nämnden.

Vi sätter välfärden först. Omsorgen av de äldre är för oss socialdemokrater en hörnsten i samhällsbygget och vi kommer att bevaka frågan grundligt.

Maj-Britt Rane Andersson (S)

Andre vice ordförande i Nämnden för vård och omsorg

ANNONS

Ermin Škorić (S)

Tillträdande ledamot i Nämnden för vård och omsorg

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS